Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis mínims durant la vaga d’escombraries

Escoltar

Serveis mínims durant la vaga d’escombraries

La Generalitat de Catalunya ha fixat els serveis mínims que garanteixen el servei essencial de recollida d’escombraries i neteja viària i de platges que l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA presta a Mataró, atesa la convocatòria de vaga formulada pel Comitè d’Empresa de l’empresa i que està prevista que s’iniciï a les 6 h de demà divendres 17 de juny.

 

. Es mantindrà el servei habitual de recollida d’escombraries (fracció orgànica, rebuig i la selectiva) i de neteja en els centres sanitaris, en els assistencials i en els centres escolars o en els centres que organitzen casals d’estiu amb servei de menjador i el seu entorn, i en les àrees dels mercats municipals.

 

. La fracció de rebuig s’ha de recollir i transportar cada 72 hores des de l’última recollida. Actualment, la recollida d’aquesta fracció es fa cada dia al nucli urbà. Si el servei es presta dos o tres cops per setmana (com en el cas dels polígons i les urbanitzacions), s’ha de realitzar el 50 % del servei habitual.

 

. La recollida i el transport de fracció orgànica s’ha de realitzar en un 50 % del servei habitual.

 

. La recollida selectiva (vidre, paper/cartró i envasos) s’ha de prestar en un 50 % del servei habitual.

 

Si durant les diferents jornades de recollida d’escombraries indicades en els punts anteriors (rebuig, orgànica i selectiva) no se n’hagués fet la retirada total, s’haurà de continuar fent-la durant les jornades següents fins a la retirada total.

 

. La recollida de residus voluminosos, tan sols s’ha de fer en els casos que impedeixin el pas dels vianants o la circulació viària.

 

. La neteja viària s’ha d’efectuar dos cops per setmana (actualment, en funció del vial es neteja entre 2 i 7 cops per setmana). També s’ha de recollir la matèria orgànica susceptible de descomposició, així com les substàncies i els objectes perillosos quan, per alguna circumstància, n’hi hagi.

 

. La neteja de platges, el 50 % del servei habitual.

 

. En cas d’esdeveniments lúdics s’ha de fer la recollida dels residus que es generin, ja sigui el mateix dia o l’endemà.

 

 

Col·laboració ciutadana

 

L’Ajuntament de Mataró demana als ciutadans la seva col·laboració per mantenir l’espai públic en les millors condicions possibles, tenint en compte que el servei de recollida no serà l’habitual.

 

Especialment, es prega que mentre duri la vaga convocada els veïns s’abstinguin de deixar residus voluminosos al carrer i facin ús de les deixalleries municipals per a aquest fi.

 

 

Negociacions obertes

 

L’Ajuntament continua pendent de com evolucionen durant el dia d’avui les negociacions en el conflicte laboral entre empresa i treballadors.