Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovada en Junta de Portaveus una moció en defensa de l’ensenyament de l’assignatura de filosofia a Batxillerat

Escoltar

Aprovada en Junta de Portaveus una moció en defensa de l’ensenyament de l’assignatura de filosofia a Batxillerat

La Junta de Portaveus, celebrada ahir 13 de novembre, va aprovar per unanimitat una declaració institucional en defensa de la permanència de l’assignatura de filosofia com a matèria comuna a totes les modalitats del Batxillerat. 

 


El text íntegre aprovat és el següent:

 


“El passat 6 de setembre, en una carta adreçada a les direccions dels centres d’educació secundària, la secretària del Consell interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè Jou, informà dels canvis a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per al 2018, entre els quals destaca que l’assignatura d’Història de la Filosofia serà avaluada a la fase específica, deixant de ser considerada una matèria comuna a totes les modalitats del Batxillerat.

 


Que la Història de la Filosofia no formi part de les matèries comunes, la relega i arracona com a una matèria optativa. Aquesta decisió unilateral implica un altre pas per aplicar la LOMCE -la “Llei Wert”- a Catalunya, decisió que no ha estat consensuada ni debatuda amb les parts implicades, però que es pretén cínicament que s’adopti ara “amb la complicitat de tots els àmbits implicats, l’universitari i el d’educació secundària”, malgrat que un dels suposats objectius explícits de la Llei 12/2009, d’educació de Catalunya (LEC) és “Capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-s’hi d’una manera activa, crítica, cooperativa i responsable” (art. 52, 2b). El CIC pretén deixar la Història de la Filosofia fora de les matèries comunes tot i les reiterades resolucions del Parlament de Catalunya que insisteixen en la importància de l'ensenyament de la Història de la Filosofia per a tot alumnat i malgrat també que les mateixes autoritats educatives catalanes s'han oposat a la supressió del seu caràcter comú que estableix la LOMCE.

 


El CIC argumenta que cal avançar cap a unes proves “més competencials”, en una prova que ja avalua competències tan crucials com identificar les idees principals d’un text, redactar un text argumentatiu o definir conceptes clau de la història del pensament occidental. És que no són “competències” la competència crítica, l’argumentativa o la reflexiva…? Que no es tracta de competències crucials per a la vida en societat i per a tota carrera universitària? Fins i tot si fos així, i el problema amb la Història de la Filosofia fos el model d’examen, per què no es canvia l’examen i es manté la Història de la Filosofia a la fase comuna de les PAU? Sembla, contràriament, que l’objectiu del Departament d’Empresa i Coneixement és preparar a un futur alumnat universitari coix de reflexió i crítica en una societat en què aquestes competències calen més que mai.

 


Segons la UNESCO, l’ensenyament de la filosofia “estimula l’obertura mental, la responsabilitat civil, l’enteniment i la tolerància entre les persones i els grups” i “en induir la independència de criteri, la reflexió i la resistència a les diverses formes de propaganda, prepara totes les persones a assumir les seves responsabilitats davant les grans qüestions del món contemporani, especialment en el plànol ètic”. És evident, per tant, que la filosofia cal –i molt- a la nostra societat; i que, o bé la política educativa no està encertant amb les mesures, o bé clarament no persegueix aquestes mateixes finalitats.

 


Per tot això, el grup municipal de VOLEMataro proposa a l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents:
ACORDS

 


Primer.- El ple de l'Ajuntament de Mataró sol·licita la retirada d’aquesta modificació de les PAU i considera que qualsevol modificació del sistema educatiu ha de comptar amb canals participatius que garanteixin el debat i possibilitin el consens entre les parts.

 


Segon.- El ple de l'Ajuntament de Mataró considera fonamental fomentar l’esperit crític i la capacitat de reflexió, i manifesta el seu suport als i a les docents i l’alumnat de filosofia proclamant -seguint la Declaració de París de 1995, emparada per la UNESCO- que: “L'ensenyament de la filosofia ha de mantenir-se o ampliar-se on ja existeix, implantar-se on encara no existeix i ser nomenat explícitament amb la paraula «filosofia»; (...) ser impartida per professors qualificats i instruïts específicament a aquest efecte i no estar supeditada a consideració econòmica, tècnica, religiosa, política o ideològica alguna”.

 


Tercer.- Per aquest motiu, l’Ajuntament crearà una comissió plural, participada per tots els grups polítics amb representació al consistori, membres de la societat civil i de la comunitat educativa, amb l’objectiu d’organitzar activitats de reconeixement i difusió de la importància històrica i social de la Filosofia al municipi i de suport als docents d’aquesta matèria en commemoració del Dia Internacional de la Filosofia, previst per al dijous 16 de novembre.

 


Quart.- L’Ajuntament notificarà l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris, al Departament d’Ensenyament i als centres educatius del municipi.”