Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Contracte Programa de la Generalitat destinat a serveis socials i polítiques d’ igualtat per al 2017 s’incrementa en 198.683,23 € respecte l’any passat

Escoltar

El Contracte Programa de la Generalitat destinat a serveis socials i polítiques d’ igualtat per al 2017 s’incrementa en 198.683,23 € respecte l’any passat

L’import global per a l’exercici del 2017 és de 3.703.443,04L’Ajuntament de Mataró ha signat l’addenda 2017 al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. El document, que es va signar el passat 24 d’octubre, acorda el finançament de la Generalitat als serveis i programes en matèria de serveis socials del territori per un import anual de 3.703.443,04 €, amb un increment de 198.683,23 € respecte l’exercici anterior. 
Entres les millores aconseguides hi ha les següents:


-L’ampliació del nombre de professionals per al desenvolupament de programes de serveis socials bàsics com la Renda Garantida de Ciutadania; atenció a infants i adolescents en situació de risc; augment del reconeixement de persones amb reconeixement de grau de dependències i també s’incorpora personal administratiu.
- Augment del finançament per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària per a persones en situació de vulnerabilitat i atenció a les dependències.
- La dotació econòmica per fer front a la pobresa energètica amb ajuts als pagaments dels subministraments bàsics de la llar.
També reben suports els programes de serveis d’intervenció socioeducativa; serveis d’atenció i acolliment d’urgències a les dones en situació de violència masclista; transport adaptat; actuacions en l’àmbit de migracions i ciutadania; plans i mesures d’igualtat de les persones LGTBI i lluita contra l’homofòbia, bifòbia i transfòbia; programes d’inclusió social; plans i mesures d’igualtat en el treball; serveis laborals especialitzats d’inserció; oficines joves de la xarxa nacional d’emancipació juvenil; suport als plans locals i comarcals de joventut i promoció de l’associacionisme i el voluntariat.