Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple demana l'eliminació de la segregació escolar a Mataró

Escoltar

El Ple demana l'eliminació de la segregació escolar a Mataró

El ple municipal del 4 de maig va aprovar una proposta de resolució presentada pel grup municipal de VOLEMataró per eliminar la segregació escolar a la ciutat. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PSC, CiU, ERC-MÉS, C’s, VOLEMataró, CUP, PPC, ICV-EUiA i la regidora no adscrita. PxC es va abstenir. 

 


El text íntegre de la proposta de resolució aprovada és:

 


“Des de fa anys, el Síndic alerta sobre els desequilibris existents en la composició social dels centres escolars en nombrosos barris i municipis catalans i, més concretament, sobre la concentració de la complexitat educativa en determinades escoles (en contraposició a la resta d’escoles del mateix territori). Aquests desequilibris en la composició social dels centres provoca que, en una mateixa zona, hi hagi centres (generalment de titularitat pública, però també concertats) amb una elevada concentració d’alumnat socialment desfavorit, i altres centres (generalment de titularitat privada, però també públics) amb una composició social significativament més afavorida que la de l’entorn. Tot i que la segregació residencial en pot ser una de les causes, la segregació escolar va més enllà de la residencial, perquè es produeix dins dels barris, i es veu reforçada per altres factors, com ara l’absència de polítiques educatives decidides per afavorir un equilibri més gran en l’escolarització de l’alumnat o els desequilibris en l’oferta.

 


L’objectiu de la lluita contra la segregació escolar és vetllar perquè els diferents centres escolars d’una mateixa zona tinguin una composició social similar entre ells, i equivalent a la de l’entorn on s’ubiquen. Tot i que afecta tots els grups socials, el Síndic posa l’accent en la segregació escolar de l’alumnat socialment desfavorit perquè suposa una clara vulneració del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de les Nacions Unides dels drets dels infants i per la legislació en matèria d’educació. Aquest fenomen limita les seves oportunitats d’assolir el màxim desenvolupament possible, bé perquè condiciona negativament les seves trajectòries educatives, bé perquè dificulta les seves possibilitats de socialització en entorns escolars amb capitals socials i culturals equiparables a la realitat social en què viuen. Per al conjunt de la societat, a més, la segregació escolar té costos: a més dels efectes negatius sobre el rendiment escolar del sistema educatiu, també té efectes sobre la convivència i la cohesió socials presents i futures. En el marc de la política educativa, hi ha dos àmbits clarament diferenciats per combatre la segregació escolar: d’una banda, la gestió que es fa del procés d’admissió d’alumnat, generalment a través de mesures que limiten els marges de tria i n’ordenen i n’orienten l’accés; i, de l’altra, el desenvolupament de condicions d’escolarització equitatives, generalment a través de mesures de consolidació dels projectes educatius de centre i d’atracció de la demanda.

 


Es cert que el mateix Síndic en el seu nou Informe, apunta que Mataró està entre els 50 municipis amb nivells de segregació més baixos, això segurament vol dir, que durant temps s’han desenvolupat amb més o menys intensitat polítiques actives de distribució equilibrada d’alumnat, però també es cert que hem d’arribar a màxims, i donat que a la nostre ciutat s’han donat i es donen encara situació de segregació escolar en barris perifèrics de la nostre ciutat, i tenint en compte l’arribada del Nou Institut i la ubicació escollida, les pors e inseguretat per una part de la població, i com a VOLEMataró ens preocupa, ja que sempre ha defensat i s’ha compromès amb una escola pública de qualitat, innovadora, diversa de cohesió, integradora i amb la intenció de contribuir a eliminar al 100% la segregació escolar a la nostre ciutat, el Grup Municipal de VOLEMataró proposa els següents
ACORDS

 


1. Que el Govern municipal exigeixi al Departament d’Ensenyament que reculli en els futurs documents o convenis signats entre ambdues administracions sobre planificació escolar, i apliqui els acords que van ser aprovats al ple del parlament de Catalunya, per amplia majoria en la sessió del 20 d’octubre del 2016, d’acord amb l’article 158, sobre la segregació educativa i que s’adjunten amb aquesta Proposta de Resolució.”