Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els comptes anuals de 2016 d’Aigües de Mataró tanquen amb un benefici d’1,4 milions d’euros

Escoltar

Els comptes anuals de 2016 d’Aigües de Mataró tanquen amb un benefici d’1,4 milions d’euros

L’empresa seguirà aplicant polítiques d’ajuda a les famílies amb recursos limitatsLa Junta General d’Aigües de Mataró, formada pel Ple de l’Ajuntament, va presentar ahir i va aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici 2016, que s’ha tancat amb un benefici d’1.484.994 €.


 

En comparació amb l’exercici 2015, l’import net de la xifra de negoci (venda d’aigua més la prestació de serveis) ha sumat 14.473.948 €, suposant un augment de l’1 % respecte el 2015. La facturació per venda d’aigua i clavegueram ha augmentat un 1 % respecte el 2015 per l’augment de consum. Quant al servei de Laboratori els ingressos han estat de 842.428 €, xifra similar a l’exercici anterior.

 

A finals del 2016, el total d’abonats al servei eren 58.458, un 0,86 % més que el 2015. Així es pot valorar la situació econòmica de la companyia com equilibrada i estable.

 

 

Plans directors

 

Durant el 2016, i seguint els criteris establerts al Pla Director d’Aigua de Mataró, s’ha renovat 3.272 m lineals de xarxa, equivalent a un 1 % de la xarxa total. La inversió del 2016 a la xarxa d’aigua ha estat de 656.833 €. Entre altres actuacions, són rellevants les obres dels carrers de Sant Ferran i de Granada, de la Muntanya, i Nou de La Mercè.

 

El Pla Director del Clavegueram de Mataró proposa un seguit d’infraestructures bàsiques de sanejament per garantir un correcte funcionament de la xarxa. El 2016 s’han invertit 633.972 € en la instal·lació de 448 m lineals de xarxa de clavegueram. Algunes de les obres importants de renovació del clavegueram han estat les dels carrers de Sant Domènec, de Cuba i de Salvador Palmerola i del passeig d’Antoni Martí Cabanellas.

 

 

Pobresa energètica i ajudes socials

 

El 2016 va ser el primer any d’aplicació completa de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei ha modificat el procediment habitual dels tancaments del servei d’aigua per falta de pagament, instant a fer-ho seguint les valoracions del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament. En aquest sentit es va signar un protocol d’actuació entre l’Ajuntament i AMSA que recull la normativa vigent i altres mesures socials que aplica la companyia.

 

També durant el 2016 l’empresa ha disposat del Fons Social, gestionat conjuntament amb el Servei de Benestar Social de l’Ajuntament, per poder atendre les factures impagades d’aigua i clavegueram de les famílies en especial risc d’exclusió residencial. Durant aquest any l’import del Fons Social ha estat de 48.616 €, repartits en 1.014 factures, amb un import mitjà de 49 €.Així mateix, han augmentat de manera significativa els abonats que s’han acollit a la Tarifa Social, de preu molt reduït i destinada a famílies amb els recursos molt limitats, passant de 310 abonats el 2015 a 660 el 2016.

 

 

Inversió tecnològica

 

Durant el 2016 s’han anat executant projectes tecnològics definits en el Pla Director de Sistemes d’Informació 2015-2018, entre els quals hi ha les millores del programa de gestió d’abonats, l’increment de gestions tant des de l’oficina virtual com telefònicament i la implementació de la factura electrònica.

 

Els comptadors instal·lats amb possibilitat de lectura a distància representen el 66 % del parc de comptadors. Aquesta nova tecnologia permet tenir la informació dels consums de manera més fluida permetent un control de les fuites més acurat. La renovació del parc el 2016 ha suposat la inversió de 319.824 €. Aquesta inversió s’ha fet seguint les indicacions del Pla Director de Comptadors 2017-2020. 

 

 

Previsió per al 2017

 

Per a aquest any, es preveu una evolució financera similar al 2016. Dins aquest marc general d’estabilitat i moderada recuperació econòmica, el 2017 Aigües de Mataró focalitzarà les seves actuacions en tres línies d’actuació: seguiment de la política de suport a les famílies amb dificultats econòmiques, consolidació dels canvis organitzatius i d’impuls a la formació dels treballadors i destinar recursos a millorar les infraestructures, tant de les xarxes d’aigua i clavegueram com dels recursos tecnològics.