Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els usuaris de Mataró Bus puntuen amb un 8,06 el servei ofert

Escoltar

Els usuaris de Mataró Bus puntuen amb un 8,06 el servei ofert

El 2016 s’ha utilitzat el servei un 4,2% més respecte a 2015

Els usuaris atorguen una qualificació de 8,06 al Mataró Bus com a resultat global de l’enquesta anual sobre la qualitat del servei d’autobusos urbans. La nota mitja ha estat la més elevada des que la concessionària del servei, Corporación Española de Transporte, S.L. va iniciar el servei.

 


Respecte a la xifra de viatgers, en el 2016 s’han incrementat en un 4,2% els viatgers respecte a 2015. Aquest increment ha estat degut a la millora de la conjuntura econòmica que ha fet possible que Mataró Bus continuï recuperant els viatgers perduts durant la crisi econòmica. Així, el 2016 el Mataró Bus va enregistrar 4.650.110 viatgers mentre que el 2015 en van ser 4.462.594, dada que representa aquest increment del 4,2%.

 


Per línies, si comparem percentualment el 2016 amb el 2015, la línia 4 ha estat la que més ha crescut, amb un 7,52%, seguida de la línia 6 que ha tingut un increment el 6,85%.

 


Mataró Bus ha tingut un increment del 4,68% en els dies feiners, del 2,46% els dissabtes i del 5,34% els diumenges i festius. 


Enquesta de satisfacció
S’ha arribat a la major valoració global des de l’inici de la concessió. Els usuaris de Mataró Bus valoren globalment el servei amb una nota de 8,06 sobre 10 punts.

 


L’enquesta ha estat realitzada per Count Transport, una empresa del Grup Opinòmetre per encàrrec de Corporación Española de Transporte, S.L. Es va fer al mes d’octubre sobre una mostra de 800 viatgers escollits de forma aleatòria per línies, dies de la setmana i franges horàries.

 


Els clients entrevistats han de valorar de l’1 al 10 quina opinió tenen dels diferents aspectes del servei: la puntualitat, els recorreguts de les línies, les freqüències de pas, els horaris existents, la comoditat i neteja dels autobusos, la seguretat percebuda durant el viatge, la qualitat de les parades, el tracte que reben del personal de l’empresa i la informació d’horaris i recorreguts de què disposen. També han de puntuar quina importància li donen a cada un dels aspectes valorats.

 


Tots els elements considerats han obtingut valoracions per sobre de 7 i han estat superiors a les obtingudes en el 2015. Així, l’aspecte més destacat ha estat el tracte del personal amb una valoració de 8,26; segueix la seguretat en el viatge amb 8,14 punts; la informació dels horaris amb un 8,13; la informació dels recorreguts 8,11; puntualitat 8,03; recorreguts 7,93; neteja dels autobusos 7,90; comoditat 7,89; qualitat parades 7,86; horaris 7,76 i finalment, la freqüència de pas ha obtingut 7,60 punts.

 


Quant al perfil dels usuaris, el 33% dels entrevistats són homes i el 67% dones. El grup més nombrós d’entrevistats són les persones de 30 a 44 anys i de 45 a 64 anys, que representen un 26,5% i 26,4%, respectivament.

 


Pel que fa a l’ocupació, quasi la meitat dels usuaris, un 41,5%, és població ocupada, mentre que jubilats, estudiants i aturats representen el segon, tercer i quart grup en importància (20,9%, 15,6% i 13,6%, respectivament). La major part de treballadors en actiu correspon a treballadors de serveis (34,9%), seguits pels dependents o treballadors del comerç (el 21,4%).

 


És important destacar que el motiu principal per no realitzar el desplaçament en vehicle privat és no tenir carnet de conduir (58,5%), però de la resta, un 21,3% podria utilitzar el vehicle privat per realitzar el seu desplaçament, però prefereix l'autobús urbà.

 


El 37% dels usuaris utilitzen el Mataró Bus tots els dies feiners, i un 7,1% l’utilitza tots els feiners i també els caps de setmana. La majoria d’usuaris que agafen l’autobús ho fan per anar a la feina, motiu pel qual el fa servir el 30,3% del total, seguit per anar o tornar del centre d’estudis (12%) i per anar o tornar de visitar amics o familiars (11,4%).

 


Les principals destinacions són Estació Rodalies (14,5%), Cerdanyola (14%), Centre (9,9%) i Hospital (7,4%). I els principals orígens són Estació Rodalies (18%), Cerdanyola (16,8%), Centre (11,1%) i Rocafonda (8,4%).

 


La targeta T-10 integrada és el títol de transport més utilitzat (49,4%), seguit de la T-Blava (16,4%) i el bitllet senzill (15%).

 


Així doncs, el perfil més habitual del client de Mataró Bus continua sent el d’una dona, de 45 a 64 anys, que treballa al sector serveis i que cada cop confia més en el transport públic ja que es desplaça en autobús cada dia feiner i per diferents motius, utilitzant títols integrats de l’ATM, sobretot la T-10.