Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova modificacions a les bases de subvencions de tributs per reactivar l’economia

Escoltar

L’Ajuntament aprova modificacions a les bases de subvencions de tributs per reactivar l’economia

També introdueix modificacions a les ordenances fiscals, principalment per canvis normatius i reduint les quotes a gran part dels conceptes

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir provisionalment diferents modificacions a les ordenances fiscals per al 2017 i a les bases de subvencions per al pagament dels tributs municipals. La major part dels canvis corresponen a la posada en marxa del projecte “Aixequem persianes” i altres mesures de reactivació socioeconòmica, a més d’una adaptació a la normativa vigent.

 


Els principals canvis introduïts afecten a:

 


- Bases de subvenció del projecte “Aixequem persianes”: el projecte cerca recuperar activitat, especialment en els barris de Rocafonda-El Palau-Escorxador i Cerdanyola (zones on s’ha desenvolupat la Llei de barris). Es vol incentivar la reobertura de locals en desús i fer possible que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva activitat. Hi haurà diferents mesures de suport, entre elles la possibilitat que, tant els propietaris de locals buits, com els emprenedors que hi posin en marxa un nou projecte, puguin acollir-se a subvencions de diferents tributs si compleixen els requisits necessaris. Els propietaris podran acollir-se a una bonificació del 100% de l’IBI per als exercicis 2017, 2018 i 2019 si el local està en alguna de les zones de Llei de barris i un 50% si té altres ubicacions. Els emprenedors que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits a la campanya tindran una subvenció de la taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, del 100% si és zona Llei de barris i del 50% per a la resta de la ciutat. Tant propietaris de locals buits com emprenedors podran rebre també subvenció de l’ICIO i la taxa per les llicències urbanístiques, del 100% en zona Llei de barris i 50% a la resta. Les bases d’aquestes subvencions es van aprovar ahir i es convocaran en breu.

 


- Bonificació de l’impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per adequació de locals de negoci durant el 2017: la quota de l’impost es bonifica al 50% per les obres d’adequació de locals per a noves activitats, amb un límit de 1.000 €, contribuint a la reactivació econòmica de la ciutat. Podran acollir-se al benefici fiscal els emprenedors autònoms, les microempreses (màxim 5 treballadors), les cooperatives i les empreses d’economia social.

 


- La taxa d’obertura d’activitats: es redueixen les quotes tributàries de gran part dels conceptes regulats per aquesta ordenança en adaptació als canvis que la normativa de l’Estat i la Generalitat ha experimentat en els darrers anys, i en especial a la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya, que ha fet una nova classificació de les activitats.

 


També es crea una nova taxa per la tramitació de sol·licituds d’autoritzacions temporals a la zona de domini públic marítim terrestre, que tindrà una quota de 153 €. Així mateix s’han corregit diferents errades materials a algunes ordenances i bases de subvencions, o s’han introduït aclariments en el redactat.

 


Les modificacions de les ordenances aprovades ahir pel Ple estaran en exposició pública durant un termini de 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, els canvis quedaran aprovats definitivament.