Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Mataró s’adherirà al Pacte Nacional pel Referèndum

Escoltar

L’Ajuntament de Mataró s’adherirà al Pacte Nacional pel Referèndum

El Ple municipal va aprovar el passat dijous 6 d’abril una proposta de resolució presentada pels grups municipals de CiU, ERC-MES-AM i ICV-EUiA-E per a l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte Nacional pel Referèndum.

 


El text es va aprovar amb els vots a favor dels grups proposants, a més de VOLEMataró, la CUP i la regidora no adscrita. Van votar-hi en contra els grups del PSC, Ciutadans, PPC i PxC. El text íntegre aprovat és el següent:
“Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest manifest entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el Referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel•lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 5-09-2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.

Per tot això, els Grups Municipals d’ERC-Moviment d’Esquerres i de Convergència i Unió, proposen al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Mataró s’adherirà al Pacte Nacional pel Referèndum.
Segon.- L’Ajuntament de Mataró subscriurà el contingut del Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró delegarà en l’Alcalde o regidor que aquest proposi, per representar aquest Ajuntament, si s’escau, davant el Pacte Nacional pel Referèndum.
Quart.- L’Ajuntament de Mataró promourà al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin al Pacte Nacional i subscriguin el seu Manifest.
Cinquè.- Enviar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a les diverses organitzacions socials del Pacte Nacional pel Referèndum.”