Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament elaborarà un protocol sobre els minuts de silenci i mostres de dol

Escoltar

L’Ajuntament elaborarà un protocol sobre els minuts de silenci i mostres de dol

El Ple, del passat 12 de gener, va aprovar una proposta de resolució per impulsar la creació d’un protocol sobre les mostres de dol i solidaritat institucionals convocades. La proposta, presentada pel grup municipal del Partit Popular, va ser aprovada amb els vots a favor del Govern (PSC i CiU), ERC-MES, Ciutadans, PxC i la regidora no adscrita, l’abstenció d’ICV-EUiA i els vots negatius de la CUP i VOLEMataró. 
El text íntegre de la proposta és el següent:
“Atès que, malauradament, durant els últims mesos s’han hagut de convocar massa vegades minuts de silenci en record i solidaritat amb les persones que han patit violència terrorista a diferents llocs del món.
Atès que aquests minuts de silenci s’han convocat, de vegades, amb molt poc temps per ser organitzats amb una mínima dignitat i presència ciutadana i mancats d’una certa solemnitat que mereixen , fins i tot amb formats i horaris diferents.
Atès que no sempre s’ha actuat de la mateixa manera davant d’uns fets similars cosa que pot induir a una certa confusió i fins i tot malentesos i malestar entre els ciutadans.
Atès que aquests actes han de revestir-se d’un respecte i dignitat suficients com per honorar degudament a les víctimes, i que segons la nostra opinió, si no es celebren amb aquests respecte i dignitat potser seria millor que no es celebressin.


Atès que sovint ens acompanyen ciutadans o passen vianants que desconeixen que és el que estem fent durant els minuts de silenci i que degut a això creiem que fora bo introduir algun tipus d’element i simbologia que reforces visual i/o sonorament la solemnitat del moment.
Atès que hi ha exemples a altres ciutats del nostre entorn que realitzen aquests actes amb la dignitat que creiem que han de tenir.
Atès que tot i desitjar no haver de realitzar més minuts de silenci ens temem que haurem de repetir-los en futures ocasions.
Proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció del següent Acord:
1. L’Ajuntament de Mataró elaborarà, a la major brevetat possible, un Protocol sobre els minuts de silenci en respecte i solidaritat amb persones i/o localitats que han patit algun tipus de desgràcia, ja sigui deguda a un fet natural, accident o atac terrorista per tal de que la mostra de respecte, record i solidaritat tingui la dignitat deguda al fet pel qual es convoca”.