Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament posa a concurs la concessió per a ús agrícola d’una finca municipal situada a la riera de Can Gener

Escoltar

L’Ajuntament posa a concurs la concessió per a ús agrícola d’una finca municipal situada a la riera de Can Gener

Es prioritzaran la producció agrícola sostenible i la venda de proximitat

El Ple municipal va aprovar dijous passat, 2 de març, el plec de condicions administratives i tècniques que regularan l’adjudicació de la concessió demanial per a ús privatiu, agrícola, d’una finca municipal al costat de la riera de Can Gener.

 


En concret, es tracta d’una finca de 9.663 m² constituïda per tres peces provinents de les cessions obligatòries i gratuïtes derivades del desenvolupament urbanístic del sector de Can Gener. Les seves característiques la fan adequada per desenvolupar-hi un aprofitament agrícola.

 


La finalitat de la concessió és la millora mediambiental de la finca a través d’una producció agrícola sostenible, preferentment ecològica i de consum de proximitat, criteris d’adjudicació que es prioritzaran en el concurs.

 


El termini de la concessió és per 7 anys, prorrogables per 5 anys més, i el cànon mínim anual a pagar serà de 395,22 €, en concordança amb els valors mitjos d’arrendament publicats pel Departament d’Agricultura de la Generalitat. S’imposa l’obligació de desmuntar les barraques que hi ha a la finca. Les despeses acreditades de desmuntatge compensaran les taxes a pagar, per imports equivalents. 

 


Després de l’aprovació per part del Ple, el plec de clàusules administratives i tècniques es publicaran al Butlletí Oficial de la Província i hi haurà un termini de 30 dies naturals per presentar les ofertes.

 
Adjudicació d'una altra finca al torrent de Vallgiró
Aquesta és la segona finca municipal erma que l’Ajuntament treu a concurs per destinar-la a producció agrícola. La primera ha estat una finca de secà de 3.420 m² situada al costat de la variant de la N-II i amb accés a través del torrent de Vallgiró. La concessió s’ha tret a concurs públic per un cànon mínim a pagar de 149,99 €. Es poden presentar ofertes fins al 29 de març.