Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament posa en marxa l’Observatori del deute

Escoltar

L’Ajuntament posa en marxa l’Observatori del deute

L’eina vol oferir màxima transparència sobre l’endeutament i s’emmarca en el projecte de bon govern

L’Ajuntament de Mataró ha posat en marxa l’Observatori del deute, un espai informatiu al web municipal que mostra l’estat del deute de l’Ajuntament i de les empreses que en depenen. L’objectiu de la nova eina és oferir màxima transparència tant a l’opinió pública com als propis creditors pel que fa a l’endeutament municipal.

 


L’Observatori del deute forma part del projecte pel bon govern, l’ètica i la transparència de l’Ajuntament de Mataró, i s’emmarca en una de les 5 prioritats del Pla de Mandat 2016-2019 i el Programa d’Actuació Municipal 2016 (un Govern obert, honest i eficient). Dins del projecte pel bon govern es contemplaven diferents accions, com la posada en marxa el passat juliol del Portal de transparència; la constitució el juny passat de la Comissió Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència i de la Comissió de Treball sobre Mitjans Públics de Comunicació Local; la incorporació de noves clàusules ètiques, mediambientals i socials en la contractació pública, aprovades al Ple de febrer, o la iniciativa “L’alcalde als barris”, que trasllada l’activitat de l’alcaldia una setmana al mes a un barri diferents de la ciutat.

 
Presentació de la informació
L’Observatori del deute presenta la informació en format gràfic per donar a conèixer, de forma general, quin és el volum del deute, quina és l’entitat que l’ha generat, a qui se li deu i a què s’han destinat aquests diners. També s’hi poden trobar els documents de full de càlcul (en format csv) que es poden descarregar per fer un tractament obert de les dades.
Així, les dades d’endeutament es presenten segons els següents apartats:
- Deute per creditor: quina quantitat es deu a les entitats bancàries, a l’empresa FCC per l’edifici del Rengle, i al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per la Participació als Ingressos de l’Estat (PIE) que s’ha ingressat de més i que l’Ajuntament ha de retornar.
- Deute per deutor: s’especifica quina part correspon al deute de l’Ajuntament i quina a les empreses i ens dependents.
- Deute per entitat creditora: relació d’entitats bancàries i resta d’entitats creditores i volum de deute amb cadascuna d’elles.
- Deute per concepte d’endeutament: s’especifica quina quantitat de deute prové del finançament d’inversions i quina d’altres conceptes.
- Deute per agrupació d’actuacions inversores: s’especifiquen les tipologies de la inversió i quina quantitat de deute correspon a cadascuna.
- Deute per altres conceptes: respecte al deute que no correspon a inversió, s’especifica el seu destí: crèdits demanats per fer front al retorn de la PIE, per pagar a proveïdors, per acollir-se al Plan de Impulso Económico de l’Estat, etc.
Les dades de l’Observatori del deute s’actualitzaran dos cops l’any. Es poden consultar tant des del Portal de Transparència com des de l’apartat La ciutat del web municipal.
El deute de l’Ajuntament és en aquests moments de 92.841.600,16 €. El deute del sector Administracions Públiques és de 127.671.007,71 € i la ràtio d’endeutament viu és del 96,20% (el màxim permès és del 110%). Per últim, el deute del grup Ajuntament és de 200.917.638,01 €. Aquestes dades són provisionals a 31 de desembre de 2016, pendents de la liquidació del pressupost de l’any passat.