Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament vol crear un programa de recuperació de parets mitgeres com a espai creatiu

Escoltar

L’Ajuntament vol crear un programa de recuperació de parets mitgeres com a espai creatiu

El Ple del 6 de juliol va aprovar una proposta de resolució presentada per ERC per crear el programa de recuperació de parets mitgeres. El text va ser aprovat amb els vots favorables de C’s, VoleMataró, PP, CUP, ICV-EUiA i l’abstenció del PSC, CiU i PxC. 
“El marc normatiu municipal i l’interès polític en general sobre el paisatge urbà respecte la construcció privada s’ha centrat durant molt temps a no crear distorsions en l’entorn seguint les normes tradicionals de composició. Un criteri lògic, però que ha deixat poc marge a la creativitat de projectes singulars que poguessin enriquir i dotar de color el paisatge de la nostra ciutat, com per exemple la seva aplicació sobre grans buits visuals com són les parets mitgeres.
Les parets mitgeres són una realitat palpable a tots els barris de la ciutat. Parets anònimes, noves o sorgides d’algun canvi urbanistic en l’entorn, divisòries de propietats, sense cap mena de protagonisme en l'aspecte exterior de l'edifici, que queden exposades a la nostra visió, en permanent estat provisional. Parets que suposen fractures en el teixit urbà i discontinuïtats en el seu paisatge.
Podríem continuar valorant l’existència d’aquestes parets mitgeres com un problema privat o atorgar-li, com proposem, una atenció política com espai de possibilitats i millora de l’entorn.
Si es transcendeix l’aspecte purament urbanístic i s’aprofita l’esperit cultural i artístic de la nostra ciutat amb un treball coordinat entre els departaments de Cultura, Via Pública i Urbanisme de l’Ajuntament es pot aconseguir un projecte potent que no només beneficiï la ciutadania sinó que revalori la imatge de Mataró de cara a l’exterior.
Així doncs, la integració d’aquestes discontinuïtats urbanes de Mataró dins el teixit urbà que les envolta, podría ser un nou objectiu per a la recuperació de parets mitgeres amb projectes arquitectònics d'integració que busquen dotar de significat aquests espais, aportant identitat cultural i social a llocs que l'havien perduda i posant en valor els indrets on s’aplica.
En aquest sentit, identificar i intervenir amb una planificació a llarg termini en les parets mitgeres descobertes de la ciutat com a espai creatiu on desenvolupar projectes singulars d’art urbà pot permetre, amb una bona organització, assolir objectius múltiples com:
- Potenciar la imatge i atractiu de la ciutat.
- Contribució a la revalorització de finques i àrees urbanes degradades.
- Reactivació del comerç en punts d’escassa mobilitat urbana.
- Redescobriment de la ciutat com espai creatiu.
- Promoció del col·lectiu d’artistes visuals de Mataró.
Per tot el que s’ha expressat, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Identificar i catalogar les principals parets mitgeres de la ciutat susceptibles de transformar-se en un espai creatiu que les integri al seu entorn.
Segon. Informar i establir acords amb les propietats, privades o públiques, de parets mitgeres potencialment beneficiàries de la iniciativa per permetre la intervenció artística, propiciant un treball conjunt entre experts i artistes per definir el pla d’execució i conservació del projecte. Partint d’un compromís de no intervenció sobre la mateixa en un període mínim que caldria establir.
Tercer. Desenvolupar el Programa de Recuperació de Mitgeres, un projecte d’actuació anual sobre les parets mitgeres de la ciutat de Mataró sota els criteris descrits anteriorment i dotar-lo de pressupost per a la intervenció anual sobre 3 / 5 parets mitgeres de la ciutat. El projecte haurà de definir el marc conceptual de l’acció, el procés i metodologia per la selecció d’autors i obres, el calendari d’execució i el cost.
Quart. Informar del projecte al col•lectius d’artistes visuals de la ciutat i als Consells Territorials municipals perquè puguin intervenir i aportar criteris per prioritzar anualment aquelles parets mitgeres amb un major potencial per assolir millores en el paisatge urbà del seu entorn.
Cinquè. Finalment, realitzar també un directori de parets sense ús, susceptibles de ser oferides a entitats i grafiters, per fer-hi actuacions amb permís i d’acord amb els criteris artístics que s’acordin”.