Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’alcalde, en representació del Govern, signa un acord amb el PP per a l’aprovació del Pressupost i el PAM 2017

Escoltar

L’alcalde, en representació del Govern, signa un acord amb el PP per a l’aprovació del Pressupost i el PAM 2017L’alcalde, David Bote, en representació del Govern municipal (PSC i CiU), ha signat avui un acord amb el grup municipal del PP que té per objectiu l’aprovació del Pressupost i del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2017. La sessió extraordinària del Ple que debatrà definitivament el conjunt del projecte pressupostari per a aquest any tindrà lloc avui dijous a les 19 h. L’aprovació inicial del Pressupost es va fer el passat 22 de desembre.  


L’acord l’han signat l’alcalde, David Bote, i el portaveu del grup municipal del PP, José Manuel López, a la Sala dels Lleons de l’Ajuntament a les 18 h.

 

El dimarts el Govern va signar un acord en el mateix sentit amb el grup municipal del C’s.

 

El text íntegre de l’acord signat aquest migdia és el següent:

 

“Les eleccions municipals de maig de 2015 van donar com a resultat a Mataró un escenari molt plural i divers, amb 9 grups municipals i amb un grup majoritari de només 6 regidors.

 

Les dues forces més votades, PSC amb 6 regidors i CiU amb 5 regidors, van conformar un Govern en minoria respecte dels 27 regidors del Ple.

 

Durant aquest any i mig de mandat, el Govern ha anat assolint diferents pactes i acords amb els diferents grups del consistori i, en vàries ocasions, de forma unànime: El Pacte per la Mobilitat, el Pacte amb el Tercer Sector o la Declaració Institucional per la Defensa del Consorci socioanitari del Maresme, entre d’altres, són un bon exemple.

 

Un d’aquests acords majoritaris és el que va permetre constituir la Comissió Mataró 2022 amb l’objectiu de treballar en la projecció estratègica de la nostra ciutat amb un horitzó més enllà dels cicles electorals.

 

Ja en els treballs inicials d’aquest projecte estratègic, tots els actors han coincidit en la diagnosi dels reptes que ha d’enfrontar Mataró: la lluita contra l’atur i per la reactivació econòmica, la cohesió social i territorial, i el model de ciutat i la seva projecció. I tothom coincideix en què aquests reptes només es poden assolir des d’amplis consensos ciutadans i polítics.

 

Per altra banda, el 2016, un cop superats els pitjors estadis de la crisi econòmica de la ciutat i de l’Ajuntament i que, en aquest darrer cas, va comportar dos plans d’ajust, l’Ajuntament de Mataró està en disposició de desplegar un Pla d’Inversions, amb l’objectiu principal de posar al dia els plans directors de manteniment i millora dels espais públics i les instal·lacions municipals, invertir en projectes integrals de barri i iniciar projectes estratègics per al desenvolupament econòmic, social i cultural de Mataró. Tot això sense perdre de vista l’objectiu d’assolir un nivell de deute entorn al 75 %-80 % al final del present mandat.

 

El rigor pressupostari i la contenció de la despesa dels darrers anys, no han estat obstacle perquè l’Ajuntament hagi prioritzat l’acció social - el rescat a les persones -, amb un esforç molt superior al de les pròpies competències. Esforç que caldrà continuar fent, tant des del punt de vista quantitatiu, com qualitatiu, i posant en valor les polítiques socials que l’Ajuntament de Mataró aplica i ha aplicat en el passat.

 

En aquest context, el grups municipals que formen el Govern de l’Ajuntament de Mataró, PSC i CiU, i el grup municipal del PPC, vam signar el 12 d’abril de 2016 un acord per aprovar els pressupostos i el Pla d’Actuació Municipal per al 2016, des de la visió compartida de la necessitat de consens en els principals eixos d’actuació de l’acció municipal: igualtat d’oportunitats; recuperació econòmica i promoció de la ciutat per crear ocupació; foment de l’educació, la cultura i l’esport; millora de la convivència i de la gestió de l’espai públic; i compromís per un govern i una Administració, oberta, honesta i eficient.

 

En aquesta línia de compromís amb la governabilitat de l’Ajuntament de Mataró, els grups municipals del Govern i el grup municipal del PPC valorem positivament els acords signats el 2016 i reconeixem el compliment de la majoria de les propostes consensuades, tal com es recull en el quadre que s’annexa.

 

Per a aquest 2017 el grup municipal del PPC ha donat suport a les Ordenances Fiscals i ha facilitat, amb la seva abstenció, l’aprovació inicial dels Pressupostos i del Reglament d’Organització Municipal.

 

És per tot això que els grups municipals signants de l’acord del 12 d’abril de 2016 ratifiquen la seva voluntat de continuar treballant en pro de la governabilitat de Mataró i de l’interès general de la ciutadania, amb la signatura del següent Acord:

 

Primer.- En relació a la prioritat de les persones i la igualtat d’oportunitats.

 

. En el marc del Pacte per la Mobilitat i abans de la fi de la concessió del servei del Mataró Bus, s’estudiarà la millora dels títols de transport i les condicions del Carnet Blau perquè més usuaris puguin accedir al servei. També s’estudiarà la fiscalitat dels impostos, taxes i preus públics de l’àmbit de la mobilitat.

 

. En el marc del Pla d’Habitatge, s’estudiarà l’adquisició de pisos (compra per tanteig i retracte o lloguer) en diferents barris de Mataró, valorant criteris com ara mobilitat residencial, degradació, etc.

 

. A través del Catàleg de Serveis s’inclouran indicadors en Serveis Socials que permetin analitzar factors com la inserció laboral, nivell de compliment d’obligacions o altres criteris que millorin la transparència i l’avaluació del servei.

 

. S’estudiaran fórmules per introduir criteris de tarifació social al rebut de l’aigua i millora del Fons Social de l’empresa municipal AMSA.

 

Segon.- En relació a la prioritat de recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat:

 

. Cercarem, conjuntament, majories polítiques i socials, per consensuar, si s’escau, els canvis en el planejament urbanístic necessaris per al desenvolupament dels projectes estratègics de Mataró.

 

. Dins del Pla de Comerç, prioritzarem accions urgents de suport al comerç de proximitat de la ciutat.

 

. Impulsarem un debat sobre el model firal de Mataró, per fer-ho més atractiu i competitiu.

 

. Inclourem en l’Observatori del Mercat de Treball, indicadors de perfils professionals més buscats i en relació al nivell d’ocupabilitat.

 

. Un cop s’acabin els projectes estratègics en marxa (Mataró 2022, Port, TecnoCampus, Iveco-Pegaso) assignarem persones responsables dels projectes més destacats.

 

. Farem divulgació de les vigents bonificacions i incentius fiscals a empreses, comerços i autònoms.

 

Tercer.- En relació als serveis d’Educació, Cultura i Esport:

 

. L’Ajuntament facilitarà i promocionarà participació dels estudiants de Mataró al programa de mobilitat Cervantes, quan aquesta iniciativa es posi en marxa.

 

. En el marc del plans de millora dels equipaments públics, reclamarem a la Generalitat la rehabilitació dels instituts més antics de Mataró.

 

. Des del consens amb les forces polítiques municipals i la comunitat educativa, l’Ajuntament exigirà solucions al dèficit d’equipaments de secundària, incloent-hi la construcció prevista de nous instituts de secundària i de l’institut de formació integral.

 

. Dins del programa de millora de les instal·lacions esportives i quan la dotació pressupostària ho permeti, es tindrà en compte la instal·lació de grades al Camp Municipal de La Llàntia.

 

. D’acord amb els indicadors del Catàleg de Serveis, respecte al servei d’Esports, s’inclourà informació sobre la població infantil i juvenil que fa activitat esportiva.

 

. S’estudiaran les possibles exclusions de nens i joves per situació econòmica i es proposaran fórmules per evitar aquesta exclusió, ja sigui mitjançant la creació d’un fons, si la disponibilitat pressupostària ho permet, o bé a través dels convenis i bases de subvenció dels ajuts de les entitats esportives.

 

Quart.- En relació a la gestió de l’espai públic:

 

. Treballarem per reimplantar el sistema de voluminosos a domicili (com a mínim per a gent gran o amb discapacitat), així com mesures per evitar l’acumulació d’objectes i runes a la via pública.

 

. Ampliarem l’assignació habitual d’agents cívics dels Plans d’Ocupació, tant pel que fa al nombre d’agents com a la durada del programa.

 

Cinquè.- En relació a d’altres accions:

 

. En el marc de la política de transparència, es faran públiques les memòries econòmiques valorades dels grans actes i esdeveniments, com ara Les Santes.

 

. Millorarem els sistemes de seguiment i avaluació dels convenis i de les subvencions.

 

. Donarem suport específic a associacions veïnals i socials amb fort arrelament a la ciutat, en l’organització d’esdeveniments rellevants per a aquestes entitats.

 

. Estudiarem un procediment de control d’accessos per a l’edifici consistorial similar al que existeix en tots els edificis públics institucionals (registre de visites, visites programades, consulta disponibilitat, etc.).

 

. Comptarem amb els grups municipals en la comunicació oficial dels acords, pactes o actuacions en què aquests grups hagin donat suport explícit o en siguin els impulsors.

 

. Compromís de finalitzar durant el 1r trimestre de 2017 l’estudi sobre el futur de PUMSA

 

ANNEX: Quadre de propostes Acord Govern-PPC 2016”.