Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus demana que la història del Poble Gitano s’inclogui en el currículum escolar

Escoltar

La Junta de Portaveus demana que la història del Poble Gitano s’inclogui en el currículum escolar

La Junta de Portaveus, celebrada el 28 d’abril, va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada pel grup municipal de VOLEMataró perquè la història del Poble Gitano de Catalunya sigui inclosa en el currículum escolar.
El proper Ple del dijous 4 de maig donarà compte d’aquesta declaració institucional que és la següent:
“El primer document que testimonia l’arribada de persones gitanes a terres catalanes data del 26 de novembre de 1415. Alfons V, que aleshores era Duc de Girona i que més tard va ser rei d’Aragó, va signar a Perpinyà una carta de recomanació a “Tomàs, fill del duc Bartomeu de Sabba, de l’Índia Major d’Etiòpia” que l’autoritza a viatjar i visitar la tomba de l’apòstol Sant Jaume a Compostel·la, així com altres santuaris.
L’any passat, amb motiu dels 600 anys de l’arribada de la primera persona gitana a terres catalanes, el govern de la Generalitat de Catalunya i els representants del Poble Gitano varen organitzar un conjunt d’accions amb el lema “600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins d’un país”. En el marc d’aquesta commemoració es varen realitzar un conjunt d’activitats per promoure la cultura i els valors del Poble Gitano com a part íntegra de la cultura catalana; i que serveixin per facilitar el coneixement i la sensibilització de la societat en general vers la cultura gitana.
Cal tenir en compte que en els 600 anys d’història del Poble Gitano a Catalunya, han rebut situacions de persecució i discriminació, que han contribuït a generar un estigma pel simple fet de tenir una altra cultura, un altre idioma i uns altres costums. Malgrat els 600 anys de presència a Catalunya, la història del Poble Gitano encara avui és una història desconeguda per la majoria de la població. Aquest desconeixement de la història del Poble Gitano com a part de la història de Catalunya, dificulta el seu reconeixement com a ciutadans de ple dret a Catalunya, així com oblida les seves contribucions a la riquesa del nostre país.
Atès que l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu apartat 7, estableix que els poders públics han de garantir el reconeixement de la cultura del Poble Gitano com a salvaguarda de la realitat històrica d’aquest poble.
Atès que el Parlament de Catalunya va reconèixer el 2007 la persecució i genocidi del Poble Gitano al llarg de la història, i es va comprometre a treballar perquè s’apliquin polítiques incloent, efectives i decidides amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats dels membres del Poble Gitano a Catalunya i el reconeixement i el manteniment dels seus trets culturals i identitaris.
Atès que el dia 8 d’abril de 1971 es va celebrar el Primer Congrés Internacional del Poble Gitano, on es van reunir gitanos de 25 nacionalitats diferents, i on es va acordar la bandera i l’himne gitanos, i es va proposar a les Nacions Unides que es reconegués com a poble transnacional multi estatal.
Atès que la història del Poble Gitano data de 600 anys de convivència a Catalunya i, per tant, forma part de la riquesa de la història de Catalunya.
Atès que l’educació és un àmbit fonamental per promoure la convivència i el respecte a la diversitat.
Per tot l’exposat sol·licitem en nom del col·lectiu gitano que viu a la nostra ciutat de Mataró siguin assolits per l’Ajuntament de Mataró els següents acords i elevats a les administracions corresponents supramunicipals:
1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al Departament d’Ensenyament, a què inclogui al currículum educatiu la història del Poble Gitano com a part de la història de Catalunya.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al Departament d’Ensenyament, a la creació d’una comissió de treball que porti a terme la recerca de material necessari que reculli la història i cultura del Poble Gitano a Catalunya. Aquesta comissió haurà de col·laborar conjuntament amb les entitats i institucions representatives del poble gitano per l’elaboració d’aquest material curricular, sent la proposta final consensuada.
3. Informar d’aquests acords al Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat de Catalunya, i a les entitats promotores”.