Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus demana respectar les propostes de la PAH recollides en la ILP contra els desnonaments aprovada al Parlament

Escoltar

La Junta de Portaveus demana respectar les propostes de la PAH recollides en la ILP contra els desnonaments aprovada al Parlament

La Junta de Portaveus, celebrada ahir 13 de novembre, va aprovar una declaració institucional presentada pel grup municipal de VOLEMataró, a petició de la PAH de Mataró, perquè es respectin i desenvolupin en un marc jurídic correcte les peticions conegudes com “les cinc de la PAH” que sorgeixin de la ILP aprovada en el Parlament. La declaració institucional es va aprovar amb els vots a favor del PSC, CiU, ERC-MES, VOLEMataró, CUP i ICV-EUiA, l’abstenció de PP i PxC i el vot en contra de C’s. 

 


El text íntegre aprovat és el següent:

 


“Durant l’any 2012/2013 es va presentar a tots els municipis i entitats la ILP que finalment va ser recollida els anys esmentats, el pas següent que fem les entitats socials de forma conjunta amb la ciutadania es el de començar preparar un avantprojecte de llei que inclogui termes com grans tenidors, funció social de la vivenda, situació de vulnerabilitat dels individus i les famílies...aquestes adaptacions de la legislació espanyola 93/13 que fan referència a les clàusules abusives. Atès tot l’exposat;

 


Sol·licitem els següents acords:

 


1. Establir la dació en pagament a tot l’Estat espanyol; establir mecanismes de segona oportunitat per concedir la dació de pagament i la condonació del deute de forma emmarcada i clara que serveixin per tenir una referència, on estipular o basar els barems.

 


a) Declarar la inembargabilitat de la vivenda habitual als avalistes

 


b) Eliminació clara i contundent de les clàusules abusives, perfectament identificades en l’actualitat i en conseqüència, compensar a les víctimes de clàusules abusives, compensar econòmicament a les mateixes. 


2. Establir per llei lloguer assequible sent aquesta una opció viable.

 


a) Plantegem una revisió de les modificacions introduïdes en la LAU per la llei 472013.

 


b) Reforma de la LAU consensuada per donar estabilitat i seguretat.

 


c) Ampliació de termini a un mínim de 5 anys i/o formules en què el contracte només es pugui rescindir en casos concrets d’urgència.

d) Establir un marc de regulació dels preus que corresponguin als ingressos de la població. 


3. Stop desnonaments/ sense una alternativa habitacional.

 


A diferència de la ILP del 2012 a través de la qual es van introduir mecanismes pels desnonaments d’hipoteca, lloguer u ocupació. En tots ells es planteja la mateixa lògica que a la llei 24/2015 (ILP d’habitatge), on els grans tenidors de vivenda no poden desnonar sense donar l’oportunitat de generar un lloguer social amb la complicitat per part dels serveis socials, les administracions locals i autonòmiques. Es planteja una moratòria temporal de tots els desnonaments fins que s’activi el mecanisme proposat.

 


a) Moratòria en els desnonaments de primera i única vivenda.

 


b) Obligació de grans tenidors de vivenda per oferir el lloguer social a les famílies afectades abans de l’ execució d’un desnonament.

 


c) Ajuts a pagar el lloguer sempre que el propietari sigui un petit tenidor.

 


d) Obligatorietat de l’administració pública a oferir reallotjament inclús front als casos d’ocupació. Sempre justificats i sota supervisió dels serveis de benestar social.

 


e) Garantir el dret d’arrelament en els reallotjament, oferint altres oportunitats en la mateixa localitat, barri o municipi.

 


Atès tot l’explicat i donada l’emergència d’habitatge que tenim en l’actualitat a Mataró i que no sembla de fàcil solució, sol·licitem a l’Ajuntament de Mataró que assumeixi tots els acords esmentats i que s’incloguin aquestes mesures en el pla d’habitatge que s’està treballant.

 


4. Vivenda social: Instem l’Ajuntament de Mataró a què ampliï el parc públic de vivendes en lloguer del 30%, plantegem diferents mecanismes per ampliar el parc públic de vivendes:

 


b) Recuperació de vivendes en mans de la Sareb. (A Mataró això es fa, però sol•licitem una intensificació del tema i revisió del convenis establerts o protocols).

 


c) Que es limiti el lloguer social al 30% per unitat familiar segons els ingressos, en casos determinats inclosos els subministrament, sota la supervisió de l’administració i els serveis socials.

 


d) Mobilització de vivenda buida, mitjançant, incentius fiscals, compromisos de vetlla de la vivenda per part de l’administració. Promoure la cessió de vivenda buida a grans tenidors. 


5. Subministrament, garantir el que estableix la llei 24/2015, plantejant la tarifació social.

 


a) Establir el principi de precaució: Garantir que no tallen els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas sense abans tenir la informació sobre la situació dels afectats.

 


b) Aplicació de la tarifa social, pagament en funció de la capacitat adquisitiva. 


6. Traslladar a la Generalitat els acords, al govern de l’Estat i fins i tot a la Comunitat Econòmica Europea.”