Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La modificació urbanística en l’àmbit Cafè Nou/ Centre Catòlic/ Angeleta Ferrer supera l’aprovació provisional

Escoltar

La modificació urbanística en l’àmbit Cafè Nou/ Centre Catòlic/ Angeleta Ferrer supera l’aprovació provisional

Qualifica d’equipament l’àmbit del Centre Catòlic i trasllada a l’antic edifici de l’Angeleta Ferrer els usos terciaris de la Presó

El Ple municipal va aprovar dijous 1 de juny provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit discontinu Cafè Nou/Centre Catòlic/Angeleta Ferrer. La proposta de requalificació no ha rebut al·legacions durant el termini d’exposició pública que va seguir a l’aprovació inicial a principis de març.
La proposta parteix de la voluntat del Patronat de la Sagrada Família d’intervenir i millorar les instal·lacions de l’àmbit del Centre Catòlic –Sala Cabanyes, Escola Balmes, Els Gramanets i la Unió Esportiva Mataró–, activitats de llarga tradició, molt utilitzades pels mataronins. Les reformes estructurals necessàries per establir la coberta i part dels forjats d’aquestes construccions antigues, ja anunciades per l’entitat, no es podien emmarcar amb l’ordenació urbanística actual. El planejament en vigor preveia la substitució de bona part d’aquestes edificacions per convertir-les en una àrea de serveis privats terciaris, creant una nova sala cultural i amb la cessió d’una plaça pública equivalent al 40% de la superfície del sòl.
La modificació contempla, en canvi, qualificar d’equipament privat l’àmbit del Centre Catòlic, mantenint el parc actual d’equipaments edificat (2.020 m² de sòl) i traslladant l’obligació de cessió de la zona verda (1.856 m²) al Pati del Cafè Nou. A la vegada, a l’àmbit de la Presó es reserven com a equipament públic els 438 m² de sòl de l’edifici del Cafè Nou, que l’Ajuntament preveu reformar en el futur, mentre que l’aprofitament terciari previst es traspassa a l’àmbit de l’antic edifici de l’escola Angeleta Ferrer (1.033 m² de sòl, que suposen un màxim de 2.000 m² de sostre) per garantir la seva integració amb l’àrea comercial de la plaça de Cuba.El Ple també va aprovar definitivament una modificació del conveni signat per l’Ajuntament amb el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró. En concret, s’aprova l’addenda segona al conveni, que determina que el Pati del Cafè Nou s’obtindrà per reparcel·lació voluntària i no per expropiació. A petició de la Unió de Cooperadors de Mataró també s’ha introduït una referència al fet que els usos terciaris de l'àmbit de la Presó que es traslladen a l’antic Angeleta Ferrer estiguin d’acord amb els interessos i finalitats de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, seguint l’esperit dels acords i convenis signats en relació al patrimoni històric d’aquesta entitat.
Abans d’entrar en vigor, el document de modificació urbanística ha de comptar amb l’aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya.