Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament convoca un concurs d'idees per definir la millor estratègia de revitalització del Centre de Mataró

Escoltar

L'Ajuntament convoca un concurs d'idees per definir la millor estratègia de revitalització del Centre de Mataró

La iniciativa està emmarcada en el Pla d’Impuls al Centre, l'instrument que ha de coordinar les línies d'acció per millorar de manera integral aquest territoriL’alcalde, David Bote, i la regidora d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura, Núria Moreno, han presentat aquesta tarda el concurs d’idees que convocarà l’Ajuntament per definir l’estratègia i el model d’intervenció a desenvolupar en el Pla d’Impuls al Centre de Mataró. A la presentació també hi ha assistit el president de la Unió de Botiguers de Mataró, Jordi Novo, i la presidenta de Bulevards Mataró-Maresme, Maria Jesús Castellà. 

 


El Pla d’Impuls al Centre, emmarcat en el Pla Estratègic Mataró 2022, és l'instrument que ha d’integrar i coordinar les diferents línies d’acció adreçades a la millora d’aquest sector de la ciutat. Aquestes línies d’acció responen a diferents àmbits d’intervenció (mobilitat, espai públic, urbanisme, dinamització econòmica i cultural..) i a diferents terminis d’execució en funció del seu abast.

 


Es tracta d’un projecte de transformació que vol donar resposta al repte de la marca de ciutat i també als reptes de generació d’ocupació i cohesió social contemplats en el Pla Estratègic Mataró 2022. L’objectiu més ambiciós del Pla, doncs, és definir una proposta estratègica i de caràcter transformador per revitalitzar el centre de la ciutat que es pugui anar implementant a mig i llarg termini.

 


En el marc del Pla d’Impuls al Centre ja s’han dut a terme accions com la posada en marxa de la Taula Transversal del Comerç com a espai de reflexió i debat sobre l’estratègia comercial de Mataró. Aquesta taula, que també actua com a instrument de coordinació i seguiment de les iniciatives incloses en el Pla, es va constituir el 3 de març de 2017 i avui ha celebrat la tercera sessió. Es tracta d’una taula mixta de la qual en formen part responsables municipals tècnics i polítics de l’Ajuntament vinculats als àmbits d’actuació del Pla; representants dels sectors del comerç, hostaleria, restauració i turisme; representants del Consorci Port Mataró; i representants de l’Associació de Veïns del Centre-Eixample.

 
Concurs d’idees del Pla d’Impuls al Centre


Una de les principals accions que es durà a terme emmarcades en el Pla d’Impuls al Centre és la convocatòria d’un concurs d’idees, que té per objectiu definir una estratègia integral per millorar la qualitat de vida, la imatge i l’activitat econòmica del Centre. Les mesures a proposar, doncs, han d’estar encaminades a fer un centre de ciutat més atractiu i amb més capacitat de tracció per a residents, visitants i agents econòmics; que posi en valor el patrimoni i convidi a passejar; i que generi les condicions òptimes per potenciar l’activitat econòmica.

 


A partir de l’anàlisi de les diferents propostes que s’aconsegueixin, s’establirà una proposta d’orientació estratègica, de caràcter transformador i de model d’intervenció pluridisciplinària per a la revitalització del centre de Mataró que es pugui anar implementant a mig i llarg termini.

 


Per garantir que la convocatòria esdevingui prou atractiva perquè s’hi presentin operadors d’alt nivell, el concurs compta amb una dotació econòmica. Així doncs, es preveu una dotació de 50.000 € (IVA exclòs) a repartir entre les propostes finalistes (màxim 5) i 10.000 € (IVA exclòs) per a la proposta guanyadora, que també tindrà l’opció de desenvolupar alguna de les accions previstes en la seva proposta.

 


Els criteris de selecció de participants valoraran la multidisciplinarietat de l’equip, l’experiència en altres operacions de regeneració urbana i d’intervencions en l’espai públic; i la incorporació d’una memòria expositiva amb una anàlisi genèrica de la situació i objectius finals.

 


Les propostes hauran de contemplar les realitats de tres àmbits territorials diferenciats: entorns perimetrals del centre històric (al voltant de l’anella de muralla que defineix el centre històric), el centre històric (trama urbana entre muralles), i l’eix La Riera -Ajuntament-Plaça de l’Ajuntament-illa Can Cruzate-plaça Gran/mercat El Rengle-Antics Jutjats.

 
Calendari i jurat


El Govern ha presentat avui el concurs d’idees del Pla d’Impuls al Centre a la Comissió Informativa Municipal de l’Àrea de Serveis Territorials i a la Taula Transversal de Comerç. Els grups polítics i els membres de la Taula Transversal de Comerç poden fer-hi aportacions fins al 18 de desembre, dia en què està previst aprovar les bases del concurs d’idees. Abans que acabi l’any està previst d’iniciar la fase informativa i de captació d’operadors i després s’obrirà el termini de presentació de candidatures de la fase 1, que finalitzarà el 15 de febrer de 2018. Un cop feta la selecció dels participants finalistes, al mes de març s’iniciarà la 2a fase, en què els operadors tindran fins a mitjans de juny per presentar les seves propostes. Es preveu que al juliol se seleccioni la proposta guanyadora.

 


Pel que fa al jurat, la proposta inicial és que estigui integrat per l’alcalde; 2 regidors d’àmbits vinculats al concurs; 2 caps d’àrea i 3 directors de l’Ajuntament d’àmbits vinculats al concurs; 3 membres de la taula transversal que garanteixin la representativitat dels diferents sectors que la composen; un representant del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya; un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat; i un representant del Col•legi d’Aparelladors de Catalunya.

 


Amb motiu del concurs d’idees està previst de posar en marxa una pàgina web on es podrà trobar tota la informació necessària per presentar-se a la convocatòria. Durant el procés posterior a la selecció dels finalistes es preveu que es duguin a terme sessions de grup tutelades sobre el terreny perquè els equips puguin tenir un contacte més directe amb el territori.