Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament evitarà la contractació d'empreses multiservei que no respectin el conveni sectorial

Escoltar

L'Ajuntament evitarà la contractació d'empreses multiservei que no respectin el conveni sectorial

El Ple d’ahir dijous 6 de juliol va aprovar una proposta de resolució per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiservei a l’Administració pública excepte aquelles que respectin sempre el conveni sectorial corresponent al lloc de treball. La moció, presentada pel grup municipal de VOLEMataró, va ser aprovada amb els vots a favor de PSC, CiU, ERC, VOLEMataró, CUP i PxC, l’abstenció de C’s i els vots en contra de PP.

 


El text de la proposta de resolució aprovada és el següent:

 


“Des de 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular (PP) ha suposat un profund desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i corporacions posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els llocs de Treball i devaluar salaris, utilitzant societats que amb palmari abús de dret contribueixen a un empobriment de la treballadora i el treballador.

 


Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades "Empreses Multiservei" que estableixen convenis per sota de les condicions establertes en els sectorials fins a límits insostenibles, límits que provoquen una autentica ruptura del mercat laboral i que estableixen competències deslleials fruits d'aquesta maquinació que altera de forma més que premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social, lleialtat i seguretat.

 


Les Administracions Públiques atorguen concessions per uns determinats serveis, produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies que ja preveuen la utilització de ma d'obra provinent d'aquest model d'empresa i que redueix substancialment els salaris d'aquestes persones treballadores i fan que indirectament aquesta administració sigui còmplice de nefastes pràctiques.

 


L'informe presentat per la UGT de Catalunya que demostra la relació directe que a la Regió Metropolitana de Barcelona es dona entre, els Eros d'extinció i les Empreses Multiservei resulta exemplar de Ia enorme estafa que la Reforma Laboral ha portat a tota la ciutadania, condemnant a la pobresa a milers de treballadores i treballadors.

 


Motius sobrats que ens porten a demanar que sigui portat al ple el següent:

 


ACORD

 


1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs de condicions, per evitar la utilització directe o indirecte d'empreses multiservei a l'Administració Pública, a excepció d'aquelles que respectin sempre el conveni sectorial corresponent al lloc de treball en missió, per a qualsevol treballadora o treballador que efectua el servei atorgat.

 


2. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre d'inspectors de Treball i crear un òrgan d'actuació específic que persegueixin el que es un frau encobert a la seguretat social o per defecte aquesta actuï d'ofici.

 


3. Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre sindicats, patronal i administració que estableixi els criteris per millorar la regulació de les subcontractacions i eradicar del territori pràctiques espúries en la contractació.

 


4. El Ple insta al Congres dels diputats a la derogació immediata de la Reforma Laboral, origen d'una exclusió social sense precedents.

 


5. Enviar copia d'aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el President de la Generalitat de Catalunya, la Ministra de Empleo I la Consellera de Treball.”