Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les escoles bressol equipararan la tarifa dels lactants amb els preus dels infants d'1 a 3 anys

Escoltar

Les escoles bressol equipararan la tarifa dels lactants amb els preus dels infants d'1 a 3 anys

També s'incrementarà en 20.000 € la dotació pressupostària per a beques per arribar al 15 % de les famílies

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat els preus públics d’Ensenyament i del Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 2017-2018 i també la modificació dels preus públics de les activitats de Cultura. 

 


Les escoles bressol equipararan les tarifes de lactants (0-1 anys) amb la resta de grups d’1 a 3 anys. Després d’anys de congelació de les tarifes, l’increment mig de preu serà de l’1,15 %.

 


L’Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM) incrementarà les tarifes en igual percentatge que l’IPC interanual (un 3 %).

 


Els preus públics dels graus superiors que s’imparteixen a l’Institut Miquel Biada s’incrementaran per tal d’equiparar-se als dels instituts de titularitat de la Generalitat.

 


L’Escola d’Adults de Can Noè i el Centre de Formació Permanent Tres Roques mantindran els preus congelats.

 


El Ple també ha aprovat el canvi de nom dels tallers del Centre Cívic Espai Gatassa “Monogràfics de cuina” per “Monogràfics amb necessitat de material” per poder incloure-hi més activitats.

 


Pel que fa a les activitats de Cultura, l’Aula de Teatre ampliarà la bonificació existent actualment per a germans a membres de la mateixa unitat familiar. Als cursos de Dansa creativa s’establirà una quota diferenciada pels cursos adreçats als més petits, d’1h de durada setmanal, que serà de 16,70 €; i es mantindrà la quota de 25 € per la resta de cursos d’aquest àmbit, amb sessions d’1,5 hores setmanals.

 
Escoles bressol

La voluntat és equiparar el preu de les tarifes dels lactants (0-1 anys) amb els preus dels infants d’1 a 3 anys. Aquesta modificació es farà a la baixa, fet que implicarà que les famílies amb lactants veuran reduïda la quota un 23 %. La mesura està dirigida a fomentar l’accés a les escoles bressol de tots els infants en l’etapa de 0-3 anys.

 


En el cas del menjador i de la resta de serveis, es pren el preu actual per als infants d’1-3 anys i es converteix en una única tarifa per a tot l’alumnat.

 


Per tal d’adequar més el servei a la demanda de les famílies, el curs que ve s’oferirà una nova quota de mitja jornada de tarda.

 


L’Ajuntament, a més, incrementarà la dotació pressupostària per a beques en 20.000 € amb l’objectiu d’arribar al 15 % de les famílies. Durant el curs 2016-2017 s’han concedit 101 beques per imports equivalents entre el 15 % i el 95 % de les quotes. Les beques es concedeixen en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar, i el grau de discapacitat, entre d’altres factors.

 


Per tant, els preus públics que proposa el Govern municipal per al curs 2017-2018 són:

 


-Servei d’escola bressol:


•Infants de 0-3 anys: 1.515 € / curs

•Infants de 0-3 anys (mitja jornada matí): 840 € / curs

•Infants de 0-3 anys (mitja jornada tarda): 640 € / curs

•Infants de 0-3 anys (intensiu 5 hores): 1.190 € / curs

•Infants de 0-3 anys (intensiu 6,5 hores, menjador inclòs): 2.515 € / curs

 


Aquest preu es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. La Direcció d’Ensenyament aplicarà reduccions del 10 % de la quota escolar en cas de coincidir dos germans escolaritzats i del 15 % en cas de tres germans.
Escola Municipal de Música (EMMM)

Els preus s’incrementen un 3 % ponderat per la previsió d’augment de costos del contracte amb l’empresa que fa la docència a l’escola. Aquest augment permet mantenir el projecte de música comunitària gratuïta.

 


Amb la finalitat de facilitar l’accés a la música a persones amb dificultats econòmiques, es milloren les deduccions socials. Es bonificarà amb el 75 % de la quota l’alumnat que tingui un informe de Benestar Social que justifiqui la dificultat de la família per fer front a la quota, s’incrementarà la bonificació del 15 al 25 % a l’alumnat que té els dos progenitors a l’atur i s’apujarà del 15 al 20 % la bonificació a l’alumnat que es trobi a l’atur. 


Programes:

 


•Iniciació 1 (4 anys): 205 € / curs

•Iniciació 2 (5 anys): 235 € / curs

•Iniciació 3 (6 anys): 260 € / curs

•Iniciació 4 (7 anys): 260 € / curs

•Petita orquestra: 260 € / curs

•Formació bàsica 1: 465 € / curs

•Formació bàsica 2: 565 € / curs

•Formació bàsica aprofundiment: 720 € / curs

•Formació avançada 1 (individual): 815 € / curs

•Formació avançada 2 (individual): 1.020 € / curs

•Preparació accés grau superior: 2.060 € / curs

•Cor adults: 260 € / curs

•Coral escolar: 190 € / curs

•Cor de joves: 260 € / curs

•Orquestra quatre cordes: 190 € / curs

•Música en família: 310 € / curs

•Música a mida: 895 € / curs

 


Aquests preus es paguen en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual.

 


Institut Miquel Biada

S’apugen els preus públics d’ESO i batxillerat un 3 % per l’increment d’alguns serveis associats com són els preus de les carpetes, les agendes escolars, les sortides de l’alumnat i el material.

 


El Cicle Formatiu de Grau Superior anirà incrementant de preu progressivament durant els propers anys per tal d’equiparar-se als dels instituts de titularitat de la Generalitat que s’aplica a la resta de centres del municipi.

 


Els preus públics per al curs 2017-2018 són:


•1r ESO- 4t ESO: 137 € / curs (inclou agenda, carpeta, activitats fora del centre, material escolar, plataforma de gestió integral)

•1r Batxillerat: 118,50 € / curs (inclou agenda, carpeta, activitats fora del centre, material escolar i plataforma de gestió integral)

•2n Batxillerat: 87 € /curs (inclou agenda, carpeta, activitats fora del centre, material escolar i plataforma de gestió integral)

•Cicles Formatius de grau mig: 168 € /curs (inclou agenda, carpeta, activitats fora del centre i material de suport)

•Cicles Formatius de grau superior: 230 € /curs (inclou agenda, carpeta, activitats fora del centre i material de suport)

 


La resta de preus són:


•Matèria o assignatura de 1r de batxillerat: 11,85 €

.Matèria o assignatura de 2n de batxillerat: 8,70 €

.Cicle formatiu de grau mig (matrícula de més de dos terços de les unitats formatives d’un curs): 186 €

.Cicle formatiu de grau superior (matrícula de més de dos terços de les unitats formatives d’un curs): 230 €.