Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les ordenances fiscals superen el primer tràmit i s'aproven provisionalment

Escoltar

Les ordenances fiscals superen el primer tràmit i s'aproven provisionalment

Es congelen el rebut de l'IBI, el de la brossa domiciliària i el de l'impost de vehicles

El Ple municipal, que va tenir lloc ahir en sessió extraordinària, va aprovar provisionalment la proposta de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos, les taxes i els preus públics per al 2018. L’objectiu és garantir els ingressos necessaris per prestar els serveis a la ciutadania i permetre la reactivació econòmica de la ciutat. La proposta es va aprovar provisionalment amb el vot afirmatiu dels grups municipals del PSC, CiU i C’s. Es van abstenir ERC-MES, VoleMataró, PP, ICV-EUiA i la regidora no adscrita. Van votar en contra CUP i PxC.

 


En línies generals, es congelaran la majoria d’impostos, taxes i preus públics per al 2018. Així doncs, es mantenen el rebut de l’IBI, l’impost de vehicles i el de la brossa domiciliària. Només experimenten un creixement l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), que s’apuja un 3,75 %; , la taxa de cementiris, que en compliment del plec de condicions amb l’entitat concessionària s’augmenta l’IPC més 2 punts; i la taxa de guals, que tal com es va acordar es proposa arribar al 50 % de l’import final previst. Els ingressos per aquest concepte aniran íntegrament a millores i manteniment de voreres, accessibilitat i mobilitat.

 


El Ple extraordinari també va aprovar les bases de subvencions de foment de l’activitat econòmica, ajuts de caràcter social per a l’habitatge, patrimoni arquitectònic, borsa de lloguer social i eficiència energètica, amb imports relacionats amb la fiscalitat municipal. Aquest punt es va aprovar amb el suport de PSC, CiU, C’s, PP i l’abstenció de la resta de grups i de la regidora no adscrita.

 


La proposta de modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, taxes i preus públics, així com les bases reguladores de subvencions i ajuts, se sotmetran ara a un període d’exposició públics de 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Un cop estudiades les al•legacions, si es produeixen, el text es tornarà a presentar per a la seva aprovació definitiva en un altre Ple extraordinari a finals de desembre.

 
Aprovació compte general de l’exercici 2016


El Ple municipal extraordinari també va aprovar el compte general de l’exercici 2016, integrat pels comptes de l’Ajuntament, els seus Ens Empresarials, les seves Societats Mercantils, i els seus Consorcis. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, ERC-MES, C’s, PP, ICV-EUiA i regidora no adscrita. VoleMataró, CUP i PxC es van abstenir.

 


El compte general refon en un sol expedient totes les dades econòmico-financeres de l’Ajuntament i els seus ens dependents de l’exercici 2016: inclou la liquidació pressupostària de l’Ajuntament, de data 28 de febrer i presentada en el ple del mes d’abril, els comptes anuals dels ens públics empresarials, les societats municipals i consorcis. També es dona compte dels comptes de les fundacions.

 


Juntament amb el compte general també es va aprovar la fiscalització plena dels actes econòmics de l’Ajuntament, així com les auditories de comptes de totes les entitats dependents en la tasca de control que es realitza a l’Ajuntament.