Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les platges del Varador i del Callao obtenen un excel·lent en l'auditoria de la Q de Qualitat Turística

Escoltar

Les platges del Varador i del Callao obtenen un excel·lent en l'auditoria de la Q de Qualitat Turística

Es milloren els resultats d'anys anteriors i aconsegueixen una puntuació de 9,65 sobre 10

Les platges del Varador i del Callao mantenen un any més la certificació de la marca ‘Q’ de Qualitat Turística que atorga l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), i que han obtingut cada temporada des de 2010. La Q de Qualitat és un reconeixement d’àmbit internacional que L’ICTE atorga a aquelles platges que compleixen uns alts nivells de qualitat en els serveis que presten als usuaris. 

 


L’auditoria de qualitat de les platges té en compte aspectes com la planificació, l’organització, la gestió ambiental, la gestió dels recursos, el procés de control i la millora contínua de la qualitat turística de la platja. Per obtenir aquest certificat, les platges han de reunir una sèrie de requisits, que són avaluats per una empresa auditora externa. Una puntuació a partir de 6 indica conformitat amb el servei; entre el 7 i 8, de satisfacció i entre el 9 i 10, d’excel·lència. Les platges del Varador i el Callao han superat l’auditoria externa de qualitat el 10 de juliol, obtenint ambdues una puntuació de 9’65.
Serveis avaluats


Aquest any s’han revisat i avaluat aspectes com la neteja periòdica de les instal•lacions, les dotacions i mesures dels serveis de salvament, la neteja, els aspectes ambientals, els controls de la qualitat de la sorra i les aigües, el manteniment d’instal•lacions i equipaments, l’accessibilitat de les platges o la informació facilitada als usuaris, entre d’altres qüestions. En tots els casos es destaquen positivament les iniciatives de l’Ajuntament per tal d’oferir serveis que es troben en un procés de millora contínua, destacant les millores en l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda com ara el servei bany assistit sense cita prèvia, l’elevat nombre de guinguetes amb accessibilitat física, i les rampes de formigó per a l’accés de cadires.

 


Respecte al servei de socorrisme, s’ha valorat positivament l’ampliació en una hora més dels serveis en temporada alta. Tanmateix, la seguretat ha estat també un aspecte ben valorat gràcies al increment del nombre de línies de vida, i pel que fa a la informació a l’usuari, els panells informatius en quatre idiomes.

 


 


Beneficis de la Q de Qualitat
Pel que fa als beneficis per al turisme, aquesta norma és una garantia de servei turístic de qualitat a la platja, amb el compromís d’aconseguir la plena satisfacció dels usuaris.

 


Com a destinació, aporta a Mataró un valor afegit respecte a d’altres platges del territori:

 


• És diferenciadora, perquè únicament pot obtenir-les aquelles platges que asseguren uns nivells mínims de servei

 


• Ajuda a posicionar turísticament Mataró i a assegurar una bona imatge amb la implantació de la qualitat i de la millora continua de les platges

 


•Permet la utilització de la marca “Q” com instrument de promoció i comercialització

 


•Millora la coordinació del sector públic i privat

 


•Suposa un reconeixement per part del sector turístic, operadors i clients

 


L’obtenció d’aquest distintiu, que es visualitza a les platges certificades amb una bandera (una ‘Q’ blanca sobre un fons blau) i als panells informatius situats al passeig Marítim, representa el reconeixement a la tasca realitzada per l’Ajuntament de Mataró.