Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aposta per la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús en solars, edificis buits o en desús municipals

Escoltar

Mataró aposta per la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús en solars, edificis buits o en desús municipalsEl Ple del 6 de juliol va aprovar una proposta de resolució presentada per ICV-EUiA i la CUP amb el suport d’ERC i VOLEMataró per al lliurament de solars i edificis buits i en desús de titularitat municipal, en dret de superfície per a la construcció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 
El text, que va rebre els suport del PSC i CIU i les abstencions del PP, C’s i PxC, és el següent:

“Encara que durant l’època del boom immobiliari es van construir milers i milers d’habitatges, molts dels quals estan buits, ens trobem que moltes persones han de dedicar la major part de la seva renda per tenir un lloc on viure, a pagar una hipoteca durant quasi tota la seva vida, o senzillament no poden comprar o llogar cap habitatge, com passa a molta gent jove que no es pot emancipar. Això comporta que el dret a l’habitatge no queda garantit.
Malgrat tot, emergeixen alternatives per satisfer aquesta necessitat humana bàsica. Es tracta de models que parteixen d’una concepció de l’habitatge com a bé d’ús, no especulatiu, i que aporten valors com el sentit col•lectiu, la corresponsabilitat, la transparència en la gestió i l’ajut mutu. No és un invent nou, així, per exemple una de cada tres persones de Copenhaguen (Dinamarca) viu en habitatges d’aquesta tipologia (model Andel http://www.fbofill.cat/publicacions/andel-el-model-escandinau-dacces-lhabitatge).
A l’Uruguai, existeixen 400 cooperatives d’habitatge per l’ajuda mútua que donen sostre a unes 25.000 persones. A Catalunya, aquest model va arribar l’any 2004, introduït per Sostre Cívic http://www.sostrecivic.coop/es/node/86. Aquest model es basa en la Cessió d’Ús per part de la cooperativa.
El Model de Cessió d’Ús (MCU), o model Andel, es basa en una cooperativa d’usuaris i habitatges on la propietat dels immobles resideix en mans de la cooperativa a la vegada que els seus membres es beneficien d’un ús indefinit i transferible de l’habitatge a canvi d’una entrada inicial retornable i una quota mensual assequible.
Existeixen uns clars avantatges per els socis i usuaris dels habitatges de la cooperativa. A nivell econòmic, ja que no han de sotmetre’s al pagament d’una hipoteca a llarg termini ni han de pagar unes quotes mensuals desorbitades i subjectes a l’especulació immobiliària. I a nivell individual, al ser un model que no lliga a l’usuari a llarg termini, si aquest ha de deixar l’immoble per motius laborals o personals, l’entrada inicial li és retornada, fet que li permet gaudir de més llibertat i tranquil·litat.

Hi ha també uns clars avantatges per l’Administració pública. Al col•laborar perquè sorgeixin iniciatives cooperativistes com les plantejades en els darrers punts, l’Administració genera habitatge assequible i permanent des d’una iniciativa privada i sense ànim de lucre. D’aquesta manera, redueix despesa pública en habitatge ja que la gestió la cedeix a la cooperativa i, a la vegada, té la garantia que l’accés a aquests immobles serà socialment just.
És socialment just perquè els cooperativistes han de complir els requisits d’accés al Registre de Sol•licitants d’Habitatge de Protecció. És a dir, igual que la resta de llogaters del parc públic d’habitatge, són persones amb recursos econòmics limitats, que no tenen cap altra propietat i per tant amb dificultats per accedir a l’habitatge en règim de mercat.
Existeix també la possibilitat de cedir en dret de superfície (o dret d’ús) determinats edificis en desús de titularitat pública. En aquests casos, l’Administració també se’n beneficia en tant que la cooperativa reactiva patrimoni que estava abandonat i/o que requereix rehabilitació però sense destinar-hi recursos ni perdre’n la propietat. (exemple: edifici carrer Princesa 49, Barcelona http://princesa49doc.tumblr.com/)
En ciutats com Barcelona, s’ha creat una taula de l’habitatge cooperatiu. Aquest nou grup de treball forma part del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. A la capital catalana, formen part d’aquesta taula representants del món de les finances ètiques i cooperativistes (Fundació Coop 57, Fiare Banca Ética, Triodos Bank, Caixa d’Enginyers, ...) així com representants de les cooperatives d’habitatges (Fundació Seira, Habitatge Entorn, Sostre Cívic, La Borda, Celobert, ...).
L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar les eines per impulsar la promoció de diferents tipus d’habitatge cooperatiu a la ciutat, i de nous models d’ús, per tal de millorar l’accessibilitat de la ciutadania a l’habitatge.
Amb tot això:
Atès que l’accés a l’habitatge és un dret reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans.
Atesa la situació d’emergència habitacional que es viu a Mataró.
Atesa la necessitat d’incorporar noves fórmules d’accés a l’habitatge, que permetin alleujar aquesta situació d’emergència.
Atesos aquests motius, proposem els acords següents:
1- Crear una Taula de treball de l’Habitatge Cooperatiu que miri d’incorporar, a part de representants polítics municipals, representants del món de les finances ètiques i cooperativistes i representants del món de les cooperatives d’habitatges amb els següents objectius:
- La promoció d’habitatge de lloguer assequible a través de la construcció per part de constructors sense afany de lucre o afany de lucre limitat.
- Promocions en dret d’ús.
- La promoció de la rehabilitació energètica a través d’empreses cooperatives.
- L’impuls a nous règims de tinència diferents a la propietat privada i el lloguer com la cessió d’ús.
2- Realitzar un estudi sobre la disponibilitat de solars municipals que podrien ser susceptibles de cedir-se en dret de superfície a projectes d’habitatge cooperatiu.
3- Realitzar un estudi sobre la disponibilitat d’edificis de propietat municipal en desús susceptibles de cedir-se en dret De superfície a projectes d’habitatge cooperatiu”.