Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró cedeix a la Generalitat els terrenys per construir el nou institut Les Cinc Sénies

Escoltar

Mataró cedeix a la Generalitat els terrenys per construir el nou institut Les Cinc Sénies

S'ha cedit una porció de solar de 3.972,57 m2 per a la ubicació temporal dels mòduls prefabricats i el pati del nou centre educatiuEl Ple de l’Ajuntament ha aprovat cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya l’ús d’una part de la finca situada a la ronda de Rafael Estrany 52, per destinar-la a la construcció i instal•lació del nou institut Les Cinc Sénies. El Departament d’Ensenyament ha demanat la cessió d’ús d’una part d’aquesta finca per instal•lar els mòduls prefabricats que han d’acollir aules i el pati del nou centre educatiu que ha d’entrar en funcionament el proper curs 2017- 2018 amb tres línies i una oferta de 90 places.

 


L’Ajuntament cedeix una porció de terreny de forma rectangular, amb una superfície de 3.972,57 m2, situada a la part nord del solar. Aquesta porció és apte per a la ubicació temporal dels mòduls prefabricats per acollir les aules i el pati, sense perjudicar la posterior construcció del centre amb caràcter definitiu a la mateixa finca –en aquest cas, prevista a la part sud dels terrenys-, i podrà ser ampliada en funció de les necessitats que pugui generar el creixement de l’alumnat del centre.

 


La finca objecte de la cessió no té cap condicionant mediambiental i disposa de les condicions higiènico-sanitàries adients per a la implantació del centre. El solar està urbanitzat i comptarà amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües per gravetat, subministrament d’energia elèctrica amb els cabals i la potència suficient per l’execució de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament, connexió a la xarxa telefònica i dades. El tram de la via situat davant del solar disposa actualment d’accés rodat i té les voreres encintades.

 


El solar és propietat del municipi i els mòduls prefabricats que s’hi instal•lin seran propietat del Departament d’Ensenyament. Així doncs, l’Ajuntament haurà d’assumir qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit en ús perquè el Departament d’Ensenyament pugui construir i posar en funcionament el centre, sense cap cost o càrrega per aquest.

 
Antecedents


En sessió de data 2 de setembre de 2010, un cop tramitat el procediment administratiu corresponent, el Ple de l’Ajuntament va acordar cedir el domini d’aquesta finca situada a la ronda de Rafael Estrany a favor de la Generalitat de Catalunya per destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un centre educatiu. No obstant això, atès que en els 5 anys posteriors el Departament d’Ensenyament no va fer cap actuació, aquella cessió ha caducat.