Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró crea la Unitat de Convivència i Civisme de la Policia Local per atendre les ocupacions il·legals d’habitatges

Escoltar

Mataró crea la Unitat de Convivència i Civisme de la Policia Local per atendre les ocupacions il·legals d’habitatges

La unitat ha intervingut en 25 casos des de la seva creació l’1 de maig

La regidora de Via Pública, Núria Moreno, i la regidora de Política Social d'Habitatge, Isabel Martínez, han presentat aquest matí la Unitat de Convivència i Civisme de la Policia Local, que es dedica principalment a atendre les demandes ciutadanes relacionades amb les ocupacions il·legals d’habitatges. Les regidores també han fet balanç de l’estat de la resta de treballs impulsats per la Comissió Municipal per a la Gestió del Risc per a la Seguretat i la Convivència derivat de l’Ocupació d’Habitatges, que Núria Moreno presideix i de la qual Martínez és vicepresidenta.

 


La Unitat de Convivència i Civisme està formada per 8 agents (4 en torn de matí i 4 en torn de tarda) i 2 caporals. Des de la seva posada en marxa, el passat 1 de maig, la Unitat ha intervingut en 25 casos relacionats amb ocupacions il·legals d’habitatges.

 


En la majoria d’actuacions es procedeix a la identificació dels ocupants i l’assessorament a veïns i propietaris. De les 25 intervencions, 3 casos han estat denunciats davant dels jutjats per un delicte d’usurpació, amb un total de 8 persones investigades. A més, s’han evitat 3 ocupacions, ja que, amb l’avís i col·laboració dels veïns, la intervenció policial s’ha pogut fer en el moment que s’intentava accedir a l’habitatge. Per últim, en una de les actuacions s’ha comptat amb la col·laboració del Cos Nacional de Policia, que ha tramitat 2 expedients d’expulsió en aplicació de la Llei d’Estrangeria.

 


A part dels casos d’ocupacions, la Unitat també es farà càrrec de l’organització i execució de campanyes de conscienciació i prevenció d’altres temes de convivència i civisme; la interlocució amb associacions i entitats veïnals, comercials, educatives, religioses, etc; i, en definitiva, la gestió de casos de proximitat.
La posada en marxa de la Unitat de Convivència i Civisme de la Policia Local és una de les estratègies anunciades pel Govern municipal per lluitar contra les ocupacions indiscriminades d’habitatges que provoquen problemes de convivència i, de retruc, contribueixen a minvar el parc potencial d’habitatges per al lloguer social i assequible. L’Ajuntament va crear a finals de 2016 la Comissió Municipal per a la Gestió del Risc per a la Seguretat i la Convivència derivat de l’Ocupació d’Habitatges, que aquest migdia ha estat convocada per fer balanç de les accions desenvolupades fins a la data.
En aquest sentit, s’ha creat una base de dades que recull 437 immobles on, des de 2008, la Policia Local ha fet alguna intervenció vinculada a les ocupacions il·legals. La major part de les intervencions (239) s’ha produït arran de trucades de veïns per molèsties, o per la detecció de la problemàtica a través del Programa de suport a les comunitats de veïns. També per la detecció de la possible ocupació a través del Servei de Benestar Social o l’empresa municipal PUMSA (182); per comunicació per part del titular de l’immoble (15), o pel traspàs d’informació per part de Mossos d’Esquadra (1) com a protocol de col·laboració des de l’1 de maig amb la nova Unitat de Civisme i Convivència. Aquesta base de dades s’anirà nodrint amb les diferents intervencions fetes pels serveis municipals i altres agents al territori, de manera que quedin registrats els habitatges que alguna vegada han estat ocupats i que poden ser susceptibles de tornar a ser-ho.


Inspeccions als habitatges buits
L’Ajuntament també ha posat en marxa al mes d’abril el programa d’inspeccions derivat de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits. Aquesta ordenança, que preveu sancions, pretén detectar l’existència d’habitatges buits i aconseguir la seva mobilització al mercat per part del propietari o titular amb un doble objectiu: augmentar la borsa d’habitatges de lloguer assequible a la ciutat i lluitar contra les ocupacions.
Aquest any s’inspeccionaran 368 habitatges, inscrits al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que són propietat de grans tenidors (entitats bancàries i empreses). Dels 64 habitatges inspeccionats fins a la data, 39 estan ocupats, 22 estan buits i en 3 dels casos encara no s’ha pogut determinar la situació.
A banda d’intentar mobilitzar els habitatges buits, l’Ajuntament ha augmentat el seu parc d’habitatges destinats a lloguer social mitjançant la compra de 4 immobles al 2016 en exercici del dret de tanteig i retracte, que ja han estat reformats i s’han adjudicat a famílies en situació de vulnerabilitat. Actualment s’està tramitant l’adquisició de 2 habitatges més. La inversió per l’adquisició i reforma dels immobles al 2016 ha estat de 180.000 €, i el pressupost 2017 contempla una partida de 150.000 € més.


Altres accions
A nivell polític i institucional l’Ajuntament també ha dut a terme accions per lluitar contra les ocupacions il·legals. El passat 3 d’abril la Junta de Portaveus va aprovar una declaració que reclama a les institucions supramunicipals dels àmbits administratiu i jurídic les mesures necessàries per lluitar contra les ocupacions indiscriminades d’habitatges.
Entre les accions plantejades en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Mataró hi ha la reclamació del jutjat civil número 9 a Mataró per evitar el col·lapse dels altres jutjats amb temes d’ocupacions, la creació de fiscals especialitzats i la posada en marxa d’un pla de seguretat contra les màfies que ocupen pisos. L’alcalde ha traslladat personalment aquestes peticions al subdelegat del Govern de l’Estat i als responsables dels cossos policials que treballen a la ciutat.