Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró dóna suport a la creació d’un marc legislatiu de respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior

Escoltar

Mataró dóna suport a la creació d’un marc legislatiu de respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior

La Junta de Portaveus, celebrada el passat 3 d’abril, va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada per ICV-EUiA per donar suport a la creació d’un marc legislatiu de respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior. 
El text íntegre de la proposta, que va passar pel Ple del 6 d’abril, és el següent:
“Atès que durant el seu 26è període de sessions, celebrat el juny de 2014, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va iniciar un procés per tal de superar les mancances dels codis voluntaris i que té per objectiu l'establiment d'un instrument internacional jurídicament vinculant sobre empreses i drets humans.
Atès que aquest Consell ha continuat el seu treball durant el juliol de 2015 i octubre de 2016, respectivament, amb l’objectiu d’avançar en la creació de mecanismes vinculants per a les empreses transnacionals en matèria de respecte dels drets humans.

Atès que entenem que Catalunya no pot estar al marge d'aquest debat i que l'ha de saber aprofitar com una oportunitat per a situar-se com a país referent en l'escena internacional en el respecte de la pau i de la promoció dels drets humans.
Atès que el passat 3 de novembre de 2016 la Comissió Comissió d’Acció Exterior i Cooperació del Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior, en els següents termes:
El Parlament de Catalunya:
a) Referma el seu compromís envers el Dret internacional dels drets humans, el Dret internacional del treball i les normes internacionals sobre medi ambient, promoció de la pau i el Dret al desenvolupament sostenible; i es compromet a seguir treballant de forma transversal en el seu marc legislatiu per avançar en aquests camps.
b) Insta al Govern de Catalunya a iniciar en el termini de 8 mesos els treballs per crear i desplegar un centre d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l'exterior que disposi d’instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent en l’àmbit dels Drets Humans per part de les empreses i amb participació de la societat civil catalana, del Govern i del Parlament.
c) Es declara favorable a la creació d'un instrument internacional jurídicament vinculant que garanteixi el compliment de les obligacions en matèria de drets humans per part de les empreses transnacionals i altres empreses i dóna suport al grup de treball del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides que té el mandat d'elaborar aquest instrument.

Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA, proposa que el Ple Municipal de Mataró adopti els següents acords:
Primer: Adherir-se a la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior que va aprovar el Parlament de Catalunya el proppassat 3 de novembre en la Comissió Comissió d’Acció Exterior i Cooperació del Parlament de Catalunya, en els mateixos terme en què es va aprovar.
Segon: Fer arribar aquesta resolució a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació del Parlament de Catalunya; al Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència; al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; al Departament d'Empresa i Coneixement; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global".