Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró es compromet a col·laborar per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques

Escoltar

Mataró es compromet a col·laborar per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques

La Junta de Portaveus, celebrada el passat 3 d’abril, va aprovar una declaració institucional presentada per tots els grups municipals perquè l’Ajuntament es comprometi a col·laborar amb l’Associació de Celíacs de Catalunya per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia. La proposta es va aprovar per unanimitat.

 


El text íntegre de la declaració institucional, de la qual es va donar compte al Ple del 6 d’abril, és el següent:

 


“La celiaquia és un trastorn sistèmic de base autoimmune, de caràcter permanent en individus genèticament predisposats, induït per la ingesta de gluten i que provoca una atròfia de les vellositats de l’intestí prim, afectant per tant, la capacitat d’absorbir els nutrients dels aliments. A Europa n’està afectat l’1% de la població, és a dir que és la malaltia digestiva d’origen genètic més freqüent. Es calcula que a Catalunya hi ha 75.000 persones celíaques, de les quals només un 15 % estan diagnosticades. La xifra d’afectats està augmentant de manera exponencial perquè, d’una banda, hi ha una major sensibilització de l’estament sanitari i una major accessibilitat a les proves de detecció; i de l’altra, hi ha una major divulgació i coneixement de la malaltia per part dels ciutadans.

 


Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de l’esmorzar, la pasta, les pizzes, els pastissos i les galetes elaborades amb blat, ordi, sègol i civada (en casos de contaminació amb blat). Però el gluten també s’utilitza per donar una millor estructura a productes alimentaris com ara embotits, salsitxes, brous, sopes, salses, etc. També hi ha productes sense gluten gens sospitosos com la fruita, els llegums i les verdures, que poden estar contaminats amb gluten durant la seva manipulació i cocció.

Els símptomes de la MC són extraordinàriament variables: des de les formes asimptomàtiques o paucisintomàtiques, a malaltia greu i precoç de la infància. La malaltia no diagnosticada produeix una inflamació a l’intestí que condueix a una síndrome de malabsorció intestinal de nutrients (ferro, calci, vitamines...), amb anèmia, osteoporosi, afectació hepàtica, retard del creixement i desenvolupament en els nens i alteració del caràcter i de la conducta, entre molts altres trastorns. El mecanisme genètic i autoimmune fa que pugui haver-hi més d’un cas en la mateixa família. També es pot associar a Diabetis Mellitus tipus I i a tiroïditis.

 


L’únic tractament eficaç per als malalts celíacs és una dieta sense gluten (DSG) que ha de ser estricta i l’han de seguir durant tota la vida. Els pacients que no la segueixen presenten un augment de comorbiditat (d’altres alteracions i malalties) i complicacions a llarg termini com ara alteració de la densitat mineral òssia i un risc més alt de fractures, anèmia ferropènica, infertilitat, avortaments espontanis, determinades neoplàsies d’intestí prim, etc.

 


Atès que la diferència de preu entre un producte amb gluten i un altre sense gluten pot arribar a ser d’un 300 %, una persona celíaca pot veure incrementat el cost del cistell de la compra en uns 33 € setmanals, 132 € mensuals i uns 1600 € anuals. Donada la gran càrrega genètica que té la malaltia, pot haver-hi més d’un membre de la família que la pateixi, la qual cosa fa augmentar encara més la despesa.

 


Atès que la necessitat de seguir una dieta estricta sense gluten i la possibilitat de contaminació creuada dels aliments fa que molts celíacs passin dificultats a l’hora de sortir a menjar fora de casa seva, perquè malgrat que hi ha establiments que ofereixen una carta lliure de gluten, encara són una minoria. Aquesta mancança d’establiments, és causa de frustració i exclusió social, encara més destacable en un país mediterrani en el qual aquestes activitats socials són un element integrador. Les associacions de celíacs estan jugant un gran paper en aquest sentit. En concret, l’Associació de Celíacs de Catalunya tenen un servei gratuït d’informació i assessorament per a empresaris, emprenedors i institucions públiques i privades.

 


Atès que l’Estat espanyol és l’únic país europeu que no atorga ajudes directes. A Suècia o al Regne Unit, els productes sense gluten són gratuïts fins als 16 anys, i a Dinamarca existeixen ajuts directes de 200 € al mes per pacient.

 


Atès que al 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 879/X per a la millora de la qualitat de vida del col·lectiu celíac, en la qual es demanava la reducció de l’IVA al 4 % dels productes sense gluten, controls d’inspecció en seguretat alimentària, sensibilització en el sector restaurador i hoteler, i la implementació de protocols en els menjadors escolars, entre altres. 


Per tot això, el Grups municipals proposen al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

 


PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat a implementar les mesures per augmentar la qualitat de vida dels celíacs en compliment de la resolució 879/X.

 


SEGON: Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi l’aprovació d’ajudes directes o de beneficis fiscals per a persones celíaques, com reducció de l’IRPF, o de l’IVA dels productes sense gluten.

 


TERCER: Instar la Generalitat de Catalunya que creï un sistema d’ajuts econòmics directes a les famílies dels celíacs i que destini recursos per a la investigació pública, prevenció i tractament relacionat amb la malaltia celíaca, així com un seguiment adequat. Tot plegat, en base al Document de Consens sobre la Malaltia celíaca a Catalunya, elaborat per l’Agència de salut Pública de Catalunya, publicat al febrer de 2016 amb la col·laboració de associacions mèdiques i l’ Associació de Celíacs de Catalunya.

 


QUART.- Manifestar el suport i el reconeixement per part de l’Ajuntament de Mataró a tota la població celíaca de la ciutat.

 


CINQUÈ.- Col·laborar i/o donar suport a l’Associació de Celíacs de Catalunya amb les accions següents:• campanyes i accions informatives, formatives i de divulgació• foment de l’obtenció de l’acreditació “Servei Sense Gluten” del sector de la restauració mitjançant l’organització de les jornades formatives dirigides al sector que ofereix de manera gratuïta l’Associació de Celíacs de Catalunya,• realitzar campanyes informatives de seguretat alimentària per l’elaboració i manipulació de productes sense gluten en els sectors implicats (restauració, obradors, etc.).• facilitar aliments sense gluten als beneficiaris del programa d’aliments de benestar social,• oferir alternatives adients per als ciutadans afectats de celiaquia en festes i esdeveniments impulsats per l’Ajuntament, en la mesura de les possibilitats (caramels sense gluten, cervesa sense gluten, aliments aptes envasats...).• Informar en el portal web de l’Ajuntament de l’oferta de restauració “sense gluten”.

SISÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Consell de Ciutat i a l’Associació de Celíacs de Catalunya.”