Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró es dota d'un reglament d'ús i accés als mitjans de comunicació públics per part dels grups municipals

Escoltar

Mataró es dota d'un reglament d'ús i accés als mitjans de comunicació públics per part dels grups municipals

El document vetllarà per garantir la professionalitat, la pluralitat, el rigor i la transparència en el tractament informatiu als mitjans de titularitat municipal

El Ple municipal celebrat aquest dijous 6 de juliol ha aprovat inicialment el Reglament d’ús i accés als mitjans de comunicació de titularitat de l’Ajuntament de Mataró per part dels grups municipals. Aquest reglament té per objecte vetllar per la professionalitat, la pluralitat, el rigor i la transparència en el tractament informatiu dels mitjans de comunicació de titularitat pública municipal, així com el reconeixement i la regulació del dret d’accés i d’ús per part dels regidors dels grups polítics municipals.

 


El text del reglament s’emmarca en el projecte de Bona governança, ètica i transparència i s’ha treballat en la Comissió de treball sobre mitjans públics de comunicació local, constituïda el 15 de juny i presidida pel regidor José Manuel López (PP). L’origen de la creació d’aquesta comissió és una proposta de resolució aprovada el març de 2013 que demanava garantir el bon funcionament dels mitjans de comunicació municipal i les relacions institucionals.

 


Del nou reglament es deriva la creació d’una Comissió de seguiment dels mitjans municipals, que es constituirà properament i serà la que s’encarregarà de vetllar i discutir sobre la política de continguts i el tractament de la representativitat d’opinions en el sí dels mitjans locals municipals.

 


Un cop aprovat inicialment pel Ple municipal, ara s’obre un període de 30 dies d’exposició pública perquè els ciutadans puguin consultar el nou reglament, i formular, si s’escau, al·legacions i/o suggeriments. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu. 


Aspectes regulats al reglamentA efectes del reglament, són considerats mitjà d’informació i difusió municipal les publicacions informatives impreses i digitals de caràcter periòdic, els mitjans audiovisuals de titularitat pública (ràdio i televisió) i el portal web de l’Ajuntament www.mataro.cat.

 


El document reconeix el dret dels regidors i grups municipals a tenir un espai als mitjans de comunicació públics, garantint així la pluralitat política que hi ha a l’Ajuntament; i també garanteix el dret d’ús dels mitjans com a garantia del dret d’expressió i informació dels representants polítics.

 


Els grups polítics podran exposar les seves opinions i expressar el seu punt de vista en relació a temes d’interès públic als mitjans de titularitat municipal. En tot cas, la seva participació la gestionarà el responsable de l’òrgan gestor del mitjà. Les informacions de tots els grups municipals es referiran a la seva activitat en la Corporació i en el municipi, i la propaganda política queda exclosa dels mitjans –excepte durant les campanyes electorals regulades per una legislació superior-.

 


El reglament també regula altres qüestions com per exemple que els canals municipals de ràdio i televisió han de disposar d’un reglament de funcionament que reguli l’accés i ús d’aquest mitjà de comunicació; que el web de l’Ajuntament contindrà la composició política del Consistori, amb la descripció dels diferents grups municipals, responsabilitats i càrrecs assignats; o que els plens municipals s’emetran en directe per Internet i posteriorment es penjarà el vídeo complert al web municipal, entre d’altres.

 


L’aplicació d’aquest reglament quedarà en suspensió en aquelles ocasions en què l’accés de les formacions polítiques als mitjans de comunicació de titularitat pública està regulat per una legislació superior, com és el cas de les campanyes electorals.