Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró reclama l’obertura de la segona línia de l’Escola Angeleta Ferrer al Departament d’Ensenyament

Escoltar

Mataró reclama l’obertura de la segona línia de l’Escola Angeleta Ferrer al Departament d’EnsenyamentLa Junta de Portaveus, celebrada el 28 d’abril, va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada per tots els grups municipals per reclamar al Departament d’Ensenyament l’obertura de la segona línia de l’Escola Angeleta Ferrer.
El Ple d’avui dijous 4 de maig donarà compte d’aquesta declaració institucional que és la següent:
“Durant els mesos de febrer es van aprovar el següents documents:
El Ple Municipal del mes de febrer va aprovar el document “Criteris de planificació escolar de Mataró 2017-2022”. En el punt A.4 recull la necessitat de l’obertura de la segona l’ínia en l’edifici nou Angeleta Ferrer en el curs 2017-18.
També durant el Plenari del Consell Escolar Municipal en la sessió del 23 de febrer, aquest manifesta el seu posicionament i en el punt número 9 demana obrir aquesta segona línia.
El resultat de la preinscripció d’alumnes per accedir a una plaça de l’ensenyament infantil i primari confirma la previsió de reducció de la població infantil de 3 anys i la viabilitat de la proposta, aprovada pel Ple Municipal i pel Plenari del Consell Escolar Municipal, de procedir a una reducció gradual de ràtios en aquest nivell educatiu.
Tot i aquesta reducció en el global de la ciutat es confirma també que es dona de manera desigual en el territori municipal i que en el sector dels barris del Centre-Eixample-La Havana és menor. Aquest fet explica que totes les escoles de la zona tenen un nombre de sol·licituds que justifica mantenir el nombre de grups que ofereixen i que en el cas de l’Escola Angeleta Ferrer és insuficient un sol grup de P3 i que és necessari obrir la segona línia. Les 37 sol·licituds en primera opció, malgrat haver sortit amb només una oferta de 20 places ordinàries, demostren que hi ha una necessitat demogràfica a la zona i també que l’oferta de places públiques ha estat històricament insuficient en aquest territori.


 


Per tot això, els Grups Municipals proposem que al Ple Municipal de Mataró l’adopció dels següents acords:


PRIMER: Demanem al Departament d’Ensenyament que disposi l’obertura de la segona línia de l’Escola Angeleta Ferrer, que és la capacitat per a la qual ha estat construït el nou edifici, cosa que permetrà atendre la voluntat de les famílies després de les dades de preinscripció i també disposar de més places per escolaritzar alumnat amb NEEs que no disposaran de places en altres escoles properes.
SEGON: Traslladar aquesta proposta a la Direcció de l’escola Angeleta Ferrer (Claustre), a l’AMPA/AFA de l’escola, a l’AAVV de Mataró Centre, al Consell Territorial, la Federació Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i al Consell Escolar Municipal (CEM).”