Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró vol que la targeta verda metropolitana s’implanti sense discriminar els municipis de l’AMTU fora de la zona 1

Escoltar

Mataró vol que la targeta verda metropolitana s’implanti sense discriminar els municipis de l’AMTU fora de la zona 1

La Junta de Portaveus del passat 27 de febrer va aprovar per unanimitat una declaració institucional, presentada per ERC, perquè la targeta verda metropolitana s’implanti sense discriminar els municipis pertanyents a l’AMTU fora de la zona 1 de tarificació integrada. 
El text íntegre de la proposta, que va passar pel Ple del 2 de març, és el següent:
1. “ATÈS que cal que el conjunt de governs amb competències sobre la mobilitat i el transport públic instaurin sense demores mesures de lluita contra la contaminació atmosfèrica que patim, que dóna lloc a moltes morts prematures i on el vehicle privat és el principal causant.
2. ATÈS que l’Àrea Metropolitana de Barcelona està estudiant implantar, de cara a la primavera-estiu 2017, la targeta verda metropolitana amb el propòsit de premiar les persones que canviïn definitivament el cotxe privat pel transport públic.

3. ATÈS que aquest nou sistema de tarifació ambiental va associat directament al fet de donar de baixa i desballestar un vehicle privat (dels models més contaminants amb més de 10 anys) i no haver adquirit cap nou vehicle, ni abans de la data de desballestament ni amb posterioritat.
4. ATÈS que l'objectiu de la iniciativa és adoptar una nova mesura de mobilitat per reduir la contaminació atmosfèrica que provoca el trànsit rodat i millorar la qualitat de l'aire de la metròpoli.


5. ATÈS que per tal de ser-ne beneficiari caldrà estar empadronat en un dels 36 municipis metropolitans, entre els quals no es troba el nostre municipi.
6. ATÈS que el funcionament que s’està estudiant és molt semblant al que regeix la targeta rosa gratuïta: un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat.
7. ATÈS que la targeta verda, tal i com s’està estudiant implantar, tan sols permetria viatjar en els serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat.

8. ATÈS que el municipi de Mataró forma part de la zona tarifària 3 del sistema tarifari integrat i que l’ajuntament de Mataró ja s’ha pronunciat en diferentes ocasions demanant posar fi als greuges que pateix la nostra ciutat pel que fa a transport i mobilitat metropolitana. El darrer, justament, la denegació d’una proposta del Ple demanant la consideració de Mataró a Zona Tarifària 2 (en comptes de la 3), o la línea directa a l’aeroport de BCN.
9. ATÈS que la Generalitat de Catalunya no ha donat compliment encara als acords adoptats per la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, a proposta del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, en la sessió tinguda el 30 d’octubre de 2013, que preveien, entre d’altres aspectes, que la implantació del nou sistema de validació i venda basat en la T-Mobilitat havia de tenir lloc abans de finalitzar la desena legislatura.
10. ATÈS que la tarjeta verda metropolitana, tal com s’esta estudiant implantar, suposarà un nou tracte diferencial negatiu per la ciutadania de Mataró.És per tots aquests motius que, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, acorda:
1.- Instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a, en cas d’implantar-se, no circumscriure la targeta verda a la zona 1 del sistema tarifari integrat, sinó a implantar-la com un títol de transport que permeti viatjar en els serveis de transport públic que operen a tots els municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà.
2.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol que impulsin sense demora totes aquelles accions prioritàries i urgents per a reduir els límits de la contaminació atmosfèrica que patim.
3.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’Autoritat Metropolitana del Transport Metropolità, a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà".