Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Més de 800 persones ateses des del Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) han trobat feina durant el 2016

Escoltar

Més de 800 persones ateses des del Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) han trobat feina durant el 2016

Més del 50% de les 1.058 persones que han participat en programes subvencionats d’orientació, formació o inserció laboral ha trobat una feina

El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Mataró (SOM) ha comptabilitzat 8.931 persones usuàries dels seus programes i serveis durant el 2016. L’orientació professional, la formació i l’acompanyament a la inserció laboral d’aquelles persones que busquen feina, en especial dels col·lectius més amenaçats, són els objectius d’aquest servei, que vol fomentar l’ocupabilitat de les persones, facilitant la seva inserció en el mercat de treball en condicions d’igualtat.
D’aquests 8.931 usuaris, 2.757 han rebut orientació laboral, 1.769 són nous usuaris registrats durant el 2016 i 2.023 han visitat el Club de Feina, amb un total de 8.287 visites acumulades, ja que un mateix usuari pot anar sempre que vulgui.
1.576 empreses han utilitzat els serveis del SOM durant el 2016 i s’han realitzat 677 visites a empreses per detectar les seves necessitats.
Aquest nombre d’ofertes de treball no seria possible sense la continuada tasca de prospecció d’empreses del territori per detectar i donar suport a les seves necessitats de formació, personal en pràctiques i contractació. El personal tècnic del SOM ha realitzat durant l’any 2016 un total de 677 visites a empreses, de les qual 383 es visitaven per primera vegada.


S’han gestionat un total de 842 ofertes de treball, amb un índex de cobertura del 54,12%.
845 persones usuàries del SOM han aconseguit una feina durant l’any 2016. Han estat 412 d’aquestes persones que han trobat feina gràcies a una oferta de treball gestionada directament per la borsa de treball del SOM. Les altres 433 ho han fet per altres vies, com la participació en programes subvencionats, l’autocandidatura, etc.


Formació per trobar feina
La formació és un element indispensable per trobar feina o millorar la situació laboral. En aquesta línia, el SOM ha format 867 persones i ha impartit 9.350 hores de formació en cursos de formació ocupacional i continua. El 42,11% de l’alumnat que ha cursat formació ocupacional ha trobat feina.


Un 42% de les persones participants en el programa InserText va trobar feina.
Cal destacar que més d’un 50% de les mes de 1.000 persones que han participat en programes subvencionats d’orientació, formació o inserció laboral gestionats pel SOM, ha trobat una feina.

El programa InserText, de promoció de l’ocupació en la indústria tèxtil al Maresme mitjançant la formació de persones en atur provinents del propi sector, va aconseguir un 42% d’inserció laboral en la seva primera edició. Actualment es troba en execució la segona edició.


449 persones han realitzat pràctiques en empreses, una de les principals vies per aconseguir entrar al mon laboral.
Els programes amb un major grau d’èxit són aquells basats en l’acompanyament de la persona en situació d’atur mitjançant accions que milloren les seves competències d’accés al mercat laboral, així com la prospecció d’empreses per cercar ofertes de feina a la seva mida. Per exemple, en el programa Integrals, adreçat a joves amb estudis d’ESO o cicles formatius, 8 de cada 10 joves han aconseguit un contracte i en el programa Agència de col·locació col·laboradora i Espai de recerca de feina, més d’un 60%.
Plans d'Ocupació
221 persones van poder gaudir durant l’any 2016 d’un contracte de treball de 6 mesos dins els diferents programes de Plans d’Ocupació que l’Ajuntament de Mataró gestiona per treballar en obres i serveis d’interès general i social per a la ciutat de Mataró.


El pressupost gestionat pel SOM el 2016 és de 4,6 milions d'euros
El 68 % d’aquest pressupost prové de subvencions d’altres administracions. La Generalitat de Catalunya és l’organisme públic que més va aportar, amb 2,31 milions d’euros, dels quals 0,77 milions d’euros provenien del Fons Social Europeu (FSE). La Diputació de Barcelona va aportar 0,83 milions d’euros.
L’aportació municipal és d’1,47 milions d’euros que es destinen, majoritàriament, a sostenir la plantilla del servei que està formada per 29 persones. A aquestes, se suma el personal temporal que executa els programes subvencionats i que van suposar unes 30 persones més.
Els programes i serveis que ofereix el SOM es classifiquen en:
• Accions d‘informació, orientació professional i suport a la recerca activa de feina• Accions de qualificació profesional• Accions d’intermediació amb el mercat de treball
Aquests serveis s’ofereixen en els equipaments del carrer de Francisco Herrera, per a majors de 26 anys, i pels ciutadans d’entre 16 i 26 anys, a Ocupació Jove de la plaça de Miquel Biada.