Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovada per unanimitat una Proposta de resolució per impulsar una carta de compromís amb l'habitatge social

Escoltar

Aprovada per unanimitat una Proposta de resolució per impulsar una carta de compromís amb l'habitatge social

El Ple ha aprovat per unanimitat una Proposta de resolució presentada pels grups municipals de VOLEMataró i la CUP per tal que l’Ajuntament impulsi l’elaboració d’una carta de compromís amb l’habitatge social amb els agents implicats i d’acord amb les necessitats actuals i amb la realitat socioeconòmica de la ciutat.

 
El text íntegre de la moció aprovada és el següent:

 
“Som moltes les ocasions que hem parlat d’habitatge i de la seva ordenació tant urbanística com social. Assumim la bona feina que es fa des de PUMSA, quant a la part tècnica, respecte a l’habitatge, la seva diagnosi, recerca de complicitats tant amb la Generalitat, com a la Diputació, sindicats o Consell Comarcal.

 


Tot i així, considerem que tot és molt lent davant la quantitat de persones i de famílies mataronines amb càrregues familiars que es troben en situació de risc d’exclusió i afectades per l’habitatge. Un dret fonamental recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola , a l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia i que està desenvolupat abastament a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

 


Atès l’enorme problema socioeconòmic que representa per a Mataró el fet de no atendre a les famílies i persones que no poden accedir a un habitatge.

 


Atès l’impacte col·lateral que es produeix quan les administracions locals, autonòmiques i estatals no intervenen activament en la regulació del mercat immobiliari, per protegir i garantir el dret a l’habitatge pels sectors socials més desprotegits i, també, per evitat una altra “bombolla immobiliària” bé vingui aquesta pel lloguer o pel mercat hipotecari.

 


Atès que el nostre mercat i la nostra ciutadania encara no s’han refet de l’última crisi, això ens obliga, com a administració local, a prendre mesures urgents davant la pujada de lloguers brutal que s’està produint ara mateix a la nostra ciutat. És necessari reaccionar ràpid i amb previsió per evitar repetir els errors del passar. Alhora que també és necessari alertar als ens superiors per evitar aquestes situacions, fent valer les polítiques socials relacionades amb l’habitatge de forma coordinada.

 


Recordem que a Mataró persisteix un atur estructural i una necessitat d’habitatge de més de 2.200 vivendes, a les quals s’afegeixen les famílies de nova pobresa que tot i treballant no poden fer front als lloguers actuals i/o a les hipoteques. Això sense oblidar la quantitat de lloguers que els bancs estan deixant de renovar.

 


Per aquests motius, sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de Mataró que acordi el següent:

 


1.L’Ajuntament de Mataró promourà, amb caràcter d’urgència, una reunió, durant el maig de 2018, amb APIS, representants d’entitats bancàries propietàries de pisos, constructors, representants del Col·legi d’Aparelladors i Col·legi d’Arquitectes i altres agents socials per desenvolupar, d’acord amb les necessitats actuals i amb la realitat socioeconòmica de la ciutat, una carta de compromís amb l’habitatge social, que desenvolupi accions concretes durant 2018 i 2019, com ara la cessió d’habitatges a la borsa municipal de lloguer, l’ajustament dels preus dels lloguer a la índexs de referència de la Generalitat o que es tingui en compte la capacitat adquisitiva dels arrendataris.

 


2. L’Ajuntament de Mataró es compromet a tenir una presència activa i a incrementar la dotació pressupostària per intervenir en el sector del habitatge en benefici de les classes populars i treballadores, tal com ja han començat a fer altres ajuntaments de Catalunya.”