Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El desenvolupament urbanístic del sector Carretera de Cirera integrarà dins la ciutat més de 18 hectàrees de sòl

Escoltar

El desenvolupament urbanístic del sector Carretera de Cirera integrarà dins la ciutat més de 18 hectàrees de sòl

Preveu recuperar el torrent de Les Valls, espai per al centre d’acollida d’animals, el trasllat del Camp Municipal de Futbol de Cirera i nous edificis de l’Hospital

El Ple municipal va aprovar provisionalment dijous passat, 8 de febrer, el planejament urbanístic del sector Carretera de Cirera, que permetrà integrar dins de la ciutat més de 18 hectàrees de sòl entre el carrer de Galícia, la carretera de Cirera i l’autopista C-32.
La modificació del Pla General d’Ordenació en aquest àmbit es va aprovar inicialment al juliol de 2016 i durant el termini d’informació pública es van rebre tres al·legacions, que han estat estimades total o parcialment. El document incorpora com a canvi principal la petició de l’Institut Català de la Salut d’una major reserva de sòl per ampliar l’Hospital.
L’àmbit afectat ocupa exactament 185.712 m² de sòl, dels quals 7.189 m² estan ubicats a la banda del carrer de Galícia que limita amb Argentona i passaran a ser sòl agrícola no urbanitzable. La resta entraran en el sector per a la nova ordenació: el 80% d’aquest àmbit serà sòl públic per a equipaments esportius i sanitaris, i per a un parc.
Amb façana a la carretera de Cirera, ben comunicada amb la millora recent dels accessos a l’autopista a la plaça de Gran Bretanya, es dibuixa una zona d’edificis terciaris privats (34.099 m² de sòl i un sostre edificable de 44.459 m²) i una reserva de terrenys per a equipament públic sanitari d’11.219 m² en un doble edifici que es destinarà a usos sociosanitaris i centre ambulatori de l’Hospital de Mataró davant de l’edifici actual.
Amb façana al carrer de Galícia se situa una zona d’equipaments esportius municipals: dos camps d’hoquei (l’actual i un segon) i l’espai necessari per traslladar-hi el Camp Municipal de Futbol de Cirera. Entorn dels accessos als camps esportius es crea una reserva d’aparcament de prop de 250 places. El nou planejament urbanístic manté al mateix lloc la deixalleria del carrer de Galícia i preveu al seu costat, a l’altra banda de la seva ubicació original, la reserva de sòl necessària per construir el futur Centre d’Acollida Municipal d’Animals.
Entre els dos àmbits d’urbanització es preveu la regeneració de l’antic abocador de Cirera, amb intervencions de sanejament, impermeabilització i extracció de biogàs, i el manteniment i millora ambiental del torrent de Les Valls. Aquests 67.749 m² d’espais verds configuraran un parc i podran formar part d’una anella verda periurbana que els comunicarà, per una banda, amb el turó de Cerdanyola, i per l’altra amb el camí dels Contrabandistes.
Amb l’aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament, l’aprovació definitiva de la modificació urbanística correspon a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat. El desenvolupament de l’àmbit es preveu subdividint el sector en dos polígons d’actuació que a la vegada es podran executar per fases. El sistema de gestió serà reparcel·lació per cooperació.