Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou planejament que ordena els usos i activitats als polígons industrials supera l’aprovació provisional

Escoltar

El nou planejament que ordena els usos i activitats als polígons industrials supera l’aprovació provisional

Entre altres canvis, s’elimina una disposició transitòria sobre les franges de seguretat industrial respecte a l’aprovació inicial

La modificació del Pla general per ordenar els usos i les activitats que conviuen als polígons industrials de la ciutat va superar ahir l’aprovació provisional per part de Ple. El nou planejament afecta als polígons de ponent i llevant, i té entre els seus objectius organitzar el teixit productiu, posant les bases per a la recuperació i la facilitació de la implantació d’activitats industrials; evitar la proliferació d’activitats que per les seves característiques poden situar-se en àrees residencials o més cèntriques, i la no proliferació de l’oci nocturn. 
En línies generals, el nou planejament defineix àrees on els usos predominants són industrials, situades a l’interior dels polígons, mentre que a les zones de transició amb els barris residencials també es permeten usos terciaris. El document estableix en cada cas les superfícies i altres condicionants.
El nou planejament es va aprovar inicialment el passat mes d’abril. Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat un escrit d’al•legacions respecte a les limitacions als usos recreatius, que s’ha desestimat.
També s’han rebut al·legacions de set propietaris de finques afectades per franges de seguretat industrial, que segons legislació sectorial de la Generalitat de Catalunya tenen condicionats els usos de concurrència pública (oficines, restauració, etc.). Aquestes al•legacions s’han estimat en part suprimint la Disposició transitòria segona del nou planejament, que replicava les limitacions que imposa la normativa sectorial. Tot i això, per autoritzar obres i activitats en aquestes finques caldrà informe previ de la Generalitat, que té la competència per fixar franges de seguretat industrial a l’entorn d’activitats considerades de risc.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme també va presentar al·legacions per incompatibilitat d’usos d’una finca del carrer de la Foneria on té previst implantar un projecte d’economia circular. S’han estimat fent el canvi de qualificació de part de la parcel·la a Sistema d’equipament comunitari i d’infraestructures de serveis tècnics.
Per últim, s’han introduït al document alguns canvis proposats per organismes afectats, que han emès informes favorables a l’aprovació del text normatiu.


Aplicació del nou planejament
En general, quan el nou planejament per ordenar els usos als polígons entri en vigor, aquelles activitats que estiguin en funcionament podran continuar en marxa malgrat siguin disconformes a la nova normativa, i es permetran els canvis de nom, els traspassos i les obres de reforma. Però si tanquen no s’hi podrà instal·lar una nova activitat que no s’adeqüi.


Tramitació
Amb l’aprovació inicial dels document es va prorrogar fins al juliol de 2019 la suspensió de llicències als polígons que està vigent des de juliol de 2017. Un cop feta l’aprovació provisional, el text s’envia ara a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que haurà de fer l’aprovació definitiva.