Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova definitivament les ordenances fiscals per al 2019

Escoltar

El Ple aprova definitivament les ordenances fiscals per al 2019

Es congelen pràcticament tots els tributs i es mantenen totes les bonificacions i ajuts actuals en la taxa de brossa domiciliària, i els impostos de l'IBI, l'ICIO i Plusvàlues

El Ple municipal, reunit avui en sessió extraordinària, ha aprovat definitivament les ordenances fiscals que regularan l’any que ve els impostos, taxes, preus públics i tarifes. S’han aprovat amb els vots a favor de PSC, ICV-EUiA i una regidora no adscrita; les abstencions CiU, ERC-MES, C’s, PP i dos regidors no adscrits; i els vots en contra de CUP i PxC. VOLEMataró no va assistir a la sessió.

 


L’aprovació definitiva suposa la congelació de pràcticament tots els tributs: taxa de la brossa domiciliària, Impost de Béns Immobles (IBI), Impost de Vehicles, Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO) i Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues). Únicament s’aplicarà l’increment de l’IPC dels preus públics (1,8 %) –excepte els preus d’ensenyament, cultura i recollida de residus- i de la taxa de cementiris (2,3 %). També es manté la recuperació progressiva de la taxa de guals.


Així doncs, un contribuent mig que pagui els principals rebuts (IBI d’habitatge i de plaça aparcament, impost de vehicles, gual, brossa i cementiris) pagarà en total d’uns 3,9€ més que aquest any. L’eina disponible al portal de la transparència del web municipal per fer més entenedor el pressupost permet al contribuent saber quina serà la seva contribució.

 


S’han presentat 8 escrits d’al•legacions a les Ordenances Fiscals. Amb l’acceptació d’algunes al•legacions presentades pels grups municipals, s’han introduït canvis respecte a la proposta aprovada provisionalment a l’octubre. No s’han acceptat, en canvi, les al•legacions i reclamacions que hagin estat formulades durant els trenta dies de l’exposició pública que es refereixin a preceptes que no hagin estat modificats en l’aprovació provisional feta pel Ple municipal en data 22 d’octubre de 2018, ja que no es poden admetre a tràmit en la present aprovació definitiva. Respecte algunes propostes de major subvenció o bonificació de tributs municipals, el Govern estudiarà increments de les partides actuals, en cas que s’aprovi el pressupost per al 2019.

 
Mesures per a una mobilitat més sostenible


El 2019 crearan dues noves T-10 exclusives per als usuaris de Mataró Bus: un títol de 10 viatges que serà un 20 % més econòmic que l’actual, i la T-Rosa, un altre títol de 10 viatges per a jubilats a 6,60 €. També en matèria de mobilitat, la zona blava serà gratuïta per als vehicles elèctrics i s’introduirà un nou concepte de tributació per a les noves reserves especials per càrrega i descàrrega de mercaderies, distribució o reserves d’estacionament.

 


Pel que fa als incentius fiscals i a les ajudes a les famílies, es mantenen totes les bonificacions i ajuts actuals en la taxa de brossa domiciliària, i els impostos de l’IBI, l’ICIO i Plusvàlues.