Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova inicialment modificar el Pla general per ordenar els usos i activitats als polígons industrials

Escoltar

El Ple aprova inicialment modificar el Pla general per ordenar els usos i activitats als polígons industrials

Es limita la implantació de noves activitats d’oci nocturn a les illes d’ús terciari i en locals de 200 m² a 600 m²

El Ple municipal va aprovar ahir inicialment una modificació del Pla general per ordenar els usos i les activitats que conviuen als polígons industrials de la ciutat. La modificació urbanística afecta als polígons de ponent (Pla d’en Boet I i II, Les Hortes del Camí Ral i les dues illes d’El Rengle amb façana cap a la carretera N-II) i llevant (Vallveric i Mata-Rocafonda).
El canvi de planejament té entre els seus objectius organitzar el teixit productiu, evitar la proliferació d’activitats que per les seves característiques poden situar-se en àrees residencials o més cèntriques i la no proliferació de l’activitat recreativa d’oci nocturn. La proposta pretén posar les bases per a la recuperació i la facilitació de la implantació d’activitats industrials a la ciutat, eliminant alguna de les limitacions que fins ara contemplava el Pla General, com la d’admetre una activitat única per parcel•la.
Així, als diferents polígons es defineixen àrees on els usos predominants són industrials i d’altres on les parcel•les han de tenir usos industrials-terciaris. Com a criteri general, els usos terciaris s’estableixen a les zones de transició entre els barris residencials i les illes de caràcter més industrial. D’aquesta manera, l’activitat industrial quedarà resituada a l’interior dels polígons mentre que l’activitat terciària es permetrà a la corona més externa.
A l’àrea industrial els locals han de tenir una superfície mínima de 500 m². A més d’indústria, s’estableixen com a activitats permeses els magatzems, els usos esportius i d’oficines i serveis i el comerç catalogat com a singular fora de la trama urbana consolidada.
A les illes afectades per franges de seguretat industrial (activitats dins de l’àrea de 150 metres d’influència de la Bluesun Consumer Brands-antiga Procter & Gamble i l’empresa DHL) es permet indústria i magatzems. Els altres usos permesos a la zona (oficines, restauració, etc.) s’admeten amb el condicionant que els establiments que rebin públic no superaran els 150 m² i un aforament màxim de 50 persones.
A l’àrea terciària els usos permesos seran: oficines i serveis, restauració, educatiu, assistencial, sanitari, sociocultural, esportiu, administratiu, magatzems, comerç singular fora de la TUC i indústria tipus I i II (exclosa la gran indústria). La superfície mínima de local s’estableix en 200 m². Els usos recreatius han de complir les distàncies mínimes establertes respecte altres equipaments i activitats pel Pla especial de regulació de l’ús recreatiu. A més, pel que fa a les activitats recreatives musicals (bars musicals, discoteques, activitats amb espectacles musicals o d’altres d’oci nocturn), aquestes només s’autoritzaran si els locals tenen una superfície de fins a 600 m².
En general, quan la modificació entri en vigor, aquelles activitats que ja estiguin en funcionament podran continuar en marxa malgrat siguin disconformes a la nova normativa, i es permetran els canvis de nom, els traspassos i les obres de reforma. Però si tanquen no s’hi podrà instal·lar una nova activitat que no s’adeqüi.
Amb l’aprovació inicial dels nous criteris d’ordenació d’usos es prorroga fins al juliol de 2019 la suspensió de llicències que està vigent des de juliol de 2017. El text se sotmet ara un període d’informació pública d’un mes, durant el qual la proposta es compartirà amb el conjunt d’agents socioeconòmics de la ciutat, i haurà de superar l’aprovació provisional i el vistiplau definitiu de la Generalitat abans d’entrar en vigor.