Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una resolució per destinar a habitatge social els beneficis de PUMSA de la venda de l’indivís d’una finca

Escoltar

El Ple aprova una resolució per destinar a habitatge social els beneficis de PUMSA de la venda de l’indivís d’una finca

El Ple ordinari del mes de novembre va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució presentada per VOLEMataró sobre la partida concreta de PUMSA relacionada amb venda de percentatges de pastilles urbanístiques en Mataró, i del resultat econòmic d'una plusvàlua per transacció (sense desenvolupar cap projecte).
El text íntegre de la proposta és el següent:
“L'empresa Municipal PUMSA gestiona i custodia l'ordenament urbanístic, desenvolupament i en determinades situacions, és propietària d'indivisos. Participats amb altres promotors, el que genera dependència i impedeix poder presentar i liderar projectes d'habitatge.
Estem en un moment en el fet que la construcció ha tornat a engegar projectes, un moment en el qual tornem a reviure situacions d'especulació, fa poc ho hem viscut en l'últim consell d'administració de PUMSA amb" l'empresa Maresyterey S.L" els consellers han vist el "passing" d'aquesta empresa que no ha proposat cap projecte i si ha guanyat en menys d'un any un dineral amb la venda d'un solar en el qual hem estat copropietaris d'un percentatge petit. A PUMSA li ha suposat un benefici d'1.300.000 € entre plusvàlua de segona transacció i beneficis per l'indivís que l'ajuntament compartia amb altres promotors en un percentatge petit.
Així es comencen a donar situacions semblants en altres pastilles, i és responsabilitat d'aquest consistori reaccionar a temps i no ser part del "negoci", sinó, aprofitar el moment per reinvertir els beneficis en projectes en regim cooperatiu i invertir en solars i/o edificis a mig construir que l'anterior crisi va deixar a mig projecte i que formin part del nostre paisatge urbà, testimoni del fracàs i la decadència de l'anterior bombolla immobiliària. L'experiència ens ha de posar en alerta i l'Ajuntament ha de proposar projectes d'habitatge assequible i/o social, que facin front als desnonaments i que treballin per la igualtat social i garanteixin el dret a l'habitatge tal com estableix l'article 47 de la Constitució Espanyola.
És per tot el que s'ha exposat que VOLEMataró sol•licita a l'ajuntament els següents acords:
1. Que aquests 1.300.000 € es destinin a la proposta ferma d'un projecte d'habitatges assequibles i/o socials, i es reservi donar resposta a la necessitat d'habitatge.
2. Establir un calendari de forma urgent per aquest 2019 amb tècnics i empreses en règim de cooperatives.
3. Que aquesta partida econòmica es blindi només per reinvertir en habitatge social i assequible, sota el control tècnic, administratiu, jurídic i polític d'aquest consistori.
4. Passar el pressupost del projecte una vegada definit a la Generalitat instant de la coparticipació econòmica i instant a què siguin responsables de les seves competències.
5. L'àrea d'urbanisme ens farà partícips del control i informació del projecte i el seu desenvolupament”.