Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament activa una nova campanya contra el mosquit tigre

Escoltar

L’Ajuntament activa una nova campanya contra el mosquit tigre

La lluita efectiva ha de combinar les mesures de l’Ajuntament en l’espai públic i les ciutadanes en els habitatges particularsL’Ajuntament i Aigües de Mataró han començat la campanya per lluitar contra el mosquit tigre, que inclou, entre altres actuacions, revisar i fer tractaments als embornals i a edificis municipals. La Secció de Salut Pública de l’Ajuntament, que coordina les accions de vigilància i control, demana la implicació dels ciutadans per evitar la proliferació d’aquest insecte transmissor de diferents malalties, ja que es calcula que més del 90% dels llocs on pot criar es troben en propietat privada.

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora que va arribar a Catalunya al 2004 provinent d’Àsia, i a Mataró es van detectar els primers exemplars al 2010. Es tracta d’un insecte de mida petita –més petit que el mosquit comú– de color negre i amb unes ratlles de color blanc. Té un radi d’acció relativament curt, d’uns 400 m des del punt de cria, i és actiu sobretot de dia i prefereix les zones ombrívoles. Els punts de cria són les aigües estancades i la forma més efectiva per combatre’l és evitar, precisament, que criï.

Des que es va detectar la seva presència a la ciutat, l’any 2010, l’Ajuntament treballa per combatre’l, donat que a part de les molèsties generades per la seva picada pot ser transmissor de malalties com el Dengue, el Chikungunya i el Zika. Per tant, lluitar contra el mosquit tigre és el més eficaç per prevenir que aquestes malalties es transmetin a la nostra ciutat.

En aquest sentit, l’Ajuntament té un programa específic pel control del mosquit tigre que consisteix en inspeccionar els punts de la ciutat que poden ser crítics, per les seves característiques, i també actua per denúncies de la ciutadania, quan es constata que en una zona s’estan produint moltes molèsties. Durant l’any 2017 van ser atesos un total de 26 avisos, concentrats entre els mesos de maig i desembre. 
En els espais públics és especialment important el control dels embornals o reixes de clavegueram que acumulin aigua. Per aquest motiu la Companyia d’Aigües de Mataró S.A. que és l’empresa municipal responsable del clavegueram de la ciutat porta a terme, conjuntament amb el Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament, un programa de control del mosquit tigre.
El programa s’inicia durant el mes de maig i finalitza el mes de novembre. Durant l’any 2017 es van inspeccionar 8.694 punts, entre embornals i reixes dels carrers i d’aquests punts, van haver de ser tractats 4.934 punts amb productes larvicides.
Actualment els tractaments que es fan en els embornals no són amb productes químics, sinó amb larvicides biològics que, al mateix temps, són respectuosos amb la fauna terrestre i aquàtica i amb les persones de l’entorn. Els productes químics es reserven únicament per situacions en que els larvicides són ineficaços.
Pel que fa als edificis municipals inspeccionats, es van controlar 697 punts d’embornals i reixes i només van haver de tractar-se 40 punts.


Implicació ciutadana

Més enllà de les tasques que es fan des de l’Ajuntament, és de vital importància la col•laboració ciutadana perquè aquestes actuacions siguin efectives, ja que es calcula que més del 90% d’espais on l’insecte pot criar són privats.

Per aquest motiu és molt important que tothom es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa seva. Cal que els ciutadans localitzin aquells punts on pot haver-hi aigua acumulada, com plats de les plantes, joguines infantils, neumàtics, etcètera. Aquests punts s’han de buidar com a mínim dos cops a la setmana per evitar que els mosquits s’hi puguin reproduir.

Davant la detecció de punts de cria en espais privats, l’Ajuntament pot fer inspeccions i requeriments als propietaris que, en cas de no ser atesos, podrien derivar en multes coercitives i sancions.