Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova els projectes per reurbanitzar el tram pendent de la ronda de Miguel de Cervantes

Escoltar

L’Ajuntament aprova els projectes per reurbanitzar el tram pendent de la ronda de Miguel de Cervantes

S’actuarà entre el carrer de Francisco Herrera i el Camí Ral per renovar el clavegueram i millorar la urbanització de l’espai

L’Ajuntament ha aprovat els projectes de renovació del clavegueram i millora de la urbanització de la ronda de Miguel de Cervantes entre el carrer de Francisco Herrera i el Camí Ral, treballs que es preveu dur a terme durant el 2019. Les obres donaran continuïtat al tram de la ronda ja reurbanitzat entre la plaça d’Alfred Opisso i el carrer de Francisco Herrera, allargant d’aquesta manera el passeig per a vianants que s’ha creat al costat de la riera de Sant Simó.
La Junta de Govern Local va aprovar inicialment els projectes el passat 2 d’octubre, i actualment es troben en termini d’informació pública. L’alcalde, acompanyat pel regidor d’Espais Públics, Miquel Àngel Vadell, ha visitat avui els treballs ja realitzats a la ronda i l’àmbit d’actuació del nou tram, que té una extensió de 280 metres lineals i una superfície d’actuació de 5.600 m².
La xarxa de clavegueram actual presenta un estat de conservació deficient que fa necessària la seva renovació, tant per la presència d’arrels dels arbres que poden provocar embussos, com per fissures i deformacions detectades en alguns punts. La companyia municipal Aigües de Mataró executarà les obres de renovació i preveu un nou col·lector de PVC de 600 mm de diàmetre i 265 metres lineals de llargària. Es faran set nous pous de registre i es renovaran els claveguerons particulars, a més d’executar nous embornals. L’obra s’emmarca en el Pla Director del Clavegueram de Mataró.
Pel que fa a la millora de la urbanització, se seguiran els mateixos criteris constructius del tram de la ronda ja realitzat. Així, es preveu la prolongació del passeig per a vianants al marge de la riera de Sant Simó; es millorarà l’accessibilitat i consolidació de tres passos de vianants; es preveu nou enllumenat al passeig amb columnes i llumeneres leds; es mantindran els arbres existents creant nous escossells i es plantaran mèlies a les zones on ara no hi ha arbrat; es consolidarà i millorarà el carril bici; es reforçarà el paviment de la calçada amb paviment sonoreductor; s’instal•larà nova senyalització; s’incorporarà mobiliari urbà (bancs, papereres) i es donarà continuïtat a la barana del costat de la riera.
Per tal de minimitzar les molèsties als veïns, els dos projectes (clavegueram i millora de la urbanització) s’executaran de manera simultània. El primer té un termini d’execució de 10 setmanes i un pressupost de 359.146,28 € (IVA inclòs), mentre que la urbanització es preveu executar en 4 mesos i té un pressupost de 275.000 €. Quan finalitzi l’actuació, la inversió global a la ronda de Miguel Cervantes se situarà a l’entorn del milió d’euros sumant els costos dels dos trams de l’obra.