Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament insta la Generalitat a prorrogar la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil

Escoltar

L’Ajuntament insta la Generalitat a prorrogar la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil

La Junta de Govern, celebrada el 4 de juny, va aprovar una Declaració institucional presentada pel PSC sobre la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil. Els grups municipals de CiU i la CUP van votar en contra, mentre que tots els altres a favor: PSC, ERC-MES, VOLEMataró, Ciutadans, PPC, PXC i ICV-EUiA.
El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:
“La Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea amb l'objectiu de garantir que les persones joves que ni treballen, ni estudien, ni segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació contínua, formació com a aprenents, o un període de pràctiques laborals. La finalitat d’aquest programa és reduir l’atur juvenil i aconseguir un canvi estructural de les condicions d’accés dels joves a l’ocupació a través de mesures concretes de l’àmbit del treball, la formació i l’emprenedoria.
A Catalunya, aquesta iniciativa s’ha desplegat a través del Servei d’Ocupació de Catalunya arran de l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015, modificada per l’Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny.
Segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres contractacions de personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil en virtut de la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així com les pròrrogues de les contractacions efectuades en les diferents convocatòries, són a jornada completa i finalitzen el 30 de juny de 2018.
A diferència d’altres anys, aquest 2018 no s’han publicat les convocatòries públiques per a sol•licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la garantia juvenil. Arran de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals a la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’ha confirmat que no es preveu renovar aquesta figura i que es pretenen dur a terme altres tipus de polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves que en cap cas s’han descrit ni especificat.
La figura dels impulsors de la garantia juvenil són fonamentals per seguir treballant amb el col•lectiu de joves i la pèrdua d’aquesta figura pot comprometre la incorporació dels joves al mercat de treball. Els impulsors i les impulsores han posat en marxa unes polítiques d’orientació en temes laborals i formatius que anteriorment no existien, obrint una porta d’accés als i les joves i realitzant un servei d’acompanyament més proper del que el Servei d’Ocupació de Catalunya pot fer.
A més, resulten vitals per als territoris amb municipis més petits ja que les eines del SOC no hi arribaven, i també fonamentals per a l’arrelament de les persones joves al territori.
A més, arran de la gestió feta per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, respecte al retornament previ de fins a 42 milions d’euros del programa europeu de garantia juvenil (d’un total de 75 milions d’euros destinats), desaprofitant fins un 56% dels fons europeus assignats a aquest programa, amb la realitat d’atur entre els joves que es viu al nostre municipi, a Catalunya i a la resta de l’Estat.
En aquest sentit, i segons la Comissió Europea, malgrat el retard generalitzat a tot l’Estat en la certificació de la programació prevista per la garantia juvenil, encara s’està a temps de cobrar la totalitat de l’assignació conforme es certifiquin les activitats subvencionables.
Per tot això, des del Grup Socialista a l'Ajuntament de Mataró sol•licitem a la resta de grups municipals, el suport als següents:
1.- Instar al Govern de la Generalitat a prorrogar, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i de la Direcció General de Joventut, la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya o incorporar una figura similar a les mateixes entitats on estaven els Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del Programa de Garantia Juvenil (2014-2020).
2.- Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i suficients a polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, degut a que la Xarxa d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i les joves.
3.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i col.laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en totes les mesures i programes que s’adrecin als i les joves, i que per assolir una millor execució de la mateixa en el nostre municipi, sempre es col•labori amb aquest ajuntament.
4.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya,a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya, i als principals sindicats del país: UGT i CCOO”