Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Renda Garantida i el treball de la plataforma transversal reben el suport de la Junta de Portaveus

Escoltar

La Renda Garantida i el treball de la plataforma transversal reben el suport de la Junta de Portaveus

La plataforma s’ha creat a Catalunya per trencar les desigualtats socialsLa Junta de Portaveus, celebrada el dilluns 7 de maig, va aprovar una Declaració institucional presentada per VOLEMataró de suport a la Renda Garantida i el treball de la plataforma transversal, creada a Catalunya amb l’objectiu de trencar desigualtats socials. 
El text, que va ser aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals i l’abstenció de Plataforma per Catalunya, és el següent:
“La llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que desenvolupa l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que té com a finalitat que les persones i les famílies en situació de pobresa tinguin assegurats els mínims per una vida digna, ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 12 de juliol de 2017.
Aquesta Llei és el resultat d’un llarg procés que es va iniciar amb la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) la qual, després de recollir 121.191 signatures l’any 2013, va ser presentada pels seus representants en el Ple del Parlament celebrat el dia 26 de març de 2014. Va continuar llavors la tramitació per via d’urgència, i després de superar dues convocatòries electorals, va culminar recentment amb la redacció del projecte de llei, fruit del treball de la ponència parlamentària i de l’acord subscrit pels representants de la Comissió Promotora i del govern de la Generalitat.
Aquest dret cívic i social que empara tota la ciutadania de Catalunya és el resultat de l’esforç i la col•laboració de nombroses persones voluntàries, del suport de 76 entitats cíviques, polítiques i socials, i de les mocions de suport de 52 ajuntaments -entre els quals La Paeria de Lleida-Barcelona,, Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre i Diputacions provincials -entre les quals la de la Diputació de Lleida- i del Consell Generau d’Aran. Tots plegats representen una àmplia majoria de la població de Catalunya. Amb accions com “La Marcha por la Renta Básica” (Des León a Madrid que tuvo lugar el 24 del pasado marzo.
Així doncs, per tot l’exposa’t, el Grup Municipal de VOLEMataró, Sol•licita a la Junta de Portaveus de Mataró assumeixi el compromís de col•laborar de manera eficaç en la consecució dels objectius següents per mitjà de la següent Declaració Institucional:
La junta de portaveus de Mataró, assumeix el compromís d’instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a la consecució dels objectius següents en relació a la llei de la Renda Garantida Ciutadana aprovada pel Parlament de Catalunya el juliol de 2017:
1. Sol·licitar a la Diputació la implementació de la totalitat de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i, en conseqüència, de la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial que suposin uns ingressos inferiors a l’IRSC (Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya).
2. La promoció de l’actualització, en el termini més breu possible, de l’IRSC, el qual resta congelat des de l’any 2010.
3. La informació a la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a beneficiar-se de la Renda Garantida de Ciutadania puguin sol•licitar-la. Sent conscients que des de serveis socials a Mataró s’han pres mesures, seria adequat incrementar l’ informació amb campanyes i actes específics, promoguts des de l’ajuntament. Amb suport de tècnics i experts de la Generalitat
4. La defensa de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol amenaça o retallada que pogués donar-se en el futur. Defensant i garantint els drets de les persones més vulnerables”.