Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament contracta 107 persones que es trobaven en situació d'atur

Escoltar

L'Ajuntament contracta 107 persones que es trobaven en situació d'atur

35 dels contractes són d'un any i, la resta, de 6 mesosL’Ajuntament ha contractat 107 persones en un pla d’ocupació gràcies al Programa Treball i Formació PANP-RMI-DONA 2017, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Aquest programa té com a objectiu inserir laboralment persones que estan en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, que no cobrin cap prestació, persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) i també a dones amb més de dos anys en situació d’atur.

 


Les persones seleccionades han iniciat el seu contracte amb data 29 de gener de 2018, exceptuant tres persones que el van iniciar el passat 22 de desembre de 2017.

 


L’Ajuntament, a traves del programa Treball i Formació, ofereix un contracte laboral per a la realització de treballs d’interès públic i de caràcter social. L'objectiu d’aquest programa és afavorir la inserció o re-inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. El programa també garanteix a les persones participants fins a 150 hores de formació professionalitzadora o transversal durant la seva jornada.

 


35 dels contractes tenen una durada d’un any i, la resta, tenen una durada de 6 mesos. Dels contractes de 12 mesos se n’han pogut beneficiar aquelles persones de més de 55 anys que no tenen prou temps cotitzat per poder sol·licitar una pensió de jubilació, prioritàriament. El salari a percebre pels beneficiaris d’aquest programa serà de 1.160 euros bruts mensuals.

 
Perfils professionals


Les persones contractades es distribueixen en els següents perfils professionals: peó, oficial/a 2a de paleta, oficial/a 2a de pintura, oficial/a 2a de lampisteria, oficial 2a de jardineria, oficial/a 2a de mecànica, auxiliar de serveis, auxiliar administratiu/iva, informador/a, i personal tècnic per a diferents àrees o projectes.

 


Totes les persones participants al procés de selecció han estat derivades des de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya i, entre d’altres, reunien el requisit de trobar-se inscrit en les oficines del SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/ada. S’han prioritzat les persones de més de 45 anys, dones amb càrregues familiars, persones amb discapacitat o persones en situació d’esgotar la RMI.

 


La selecció l’ha portat a terme un grup de treball format per personal tècnic de la Direcció de Recursos Humans i del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Mataró. En les proves i entrevistes que han confirmat el procés de selecció han participat 458 persones, tot i que hi han estat derivades i/o contactades més de 1.000 persones.