Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament es dota d'un Codi de Conducta i Bon Govern

Escoltar

L'Ajuntament es dota d'un Codi de Conducta i Bon Govern

El document, promogut per la Comissió Municipal Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència, està previst que s’aprovi en el Ple d'abril

L’alcalde, David Bote, ha presidit aquesta tarda, juntament amb el president de la Comissió Municipal Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència, Esteve Martínez, la presentació del Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic local. El document es va aprovar per unanimitat en la Junta de Portaveus que va tenir lloc dilluns 9 d’abril i està previst que es porti a aprovació en el Ple d’abril, previst per demà.

 


El Codi de Conducta i Bon Govern defineix els valors ètics i principis de bon govern, i ha de guiar i fomentar les bones pràctiques i bones conductes dels actors polítics i directius. S’ha elaborat en el sí de la Comissió Municipal Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència, i s’emmarca en la voluntat de fer de l’Ajuntament de Mataró una organització preocupada i preparada per donar resposta als dilemes ètics derivats de l’exercici del poder i al correcte compliment de les responsabilitats públiques.

 


Els valors i normes de conducta s’aplicaran als càrrecs electes, als càrrecs públics executius i al personal directiu, que subscriuran un compromís d’adhesió al Codi de Conducta i Bon Govern. Durant l’acte que ha tingut lloc avui al Saló de Sessions l’han signat l’alcalde, David Bote, i els regidors Núria Moreno, Juan Carlos Ferrando, José Manuel López, Mònica Lora i Esteve Martínez. La voluntat és estendre aquest codi al conjunt de l’Administració municipal.

 


El document es configura com un instrument viu que podrà ser modificat periòdicament pels òrgans competents per a la seva aprovació, i s’insereix en el Sistema d’integritat local impulsat pels ens locals i per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

 
Normes de conducta ètica, decàleg de valors ètics i principis de Bon Govern

El Codi de Conducta i Bon Govern determina que cal exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. A l’inici del mandat i/o del nomenament, caldrà formular una declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en aquell moment. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat.

 


Els càrrecs electes han de respectar la voluntat de la ciutadania i actuar amb lleialtat política, i comprometre’s a assumir el codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les corporacions locals.

 


El Codi també defineix:

 


-Valors ètics a seguir: representació, integritat, exemplaritat, honestedat i desinterès subjectiu, respecte i igualtat de tracte, objectivitat, imparcialitat, independència i neutralitat, lleialtat i sentit institucional.

 


-Principis de Bon Govern: transparència, participació, innovació, eficiència i control de la despesa, modernització i millora contínua, responsabilitat i rendició de comptes.

 
Comissió d’Ètica

L’Ajuntament crearà una Comissió d’Ètica que serà l’òrgan de garantia per promoure la difusió, interiorització i compliment dels valors, principis i normes de conducta; i que també rebrà les consultes, problemes, dilemes i qüestions ètiques, i procedirà a donar-los resposta a través de propostes, recomanacions o informes, segons els casos. En cas que ho consideri convenient, la Comissió d’Ètica podrà elevar una consulta o qüestió a la Comissió Assessora d’Ètica Local de la FMC.

 


La comissió estarà integrada per cinc membres (1 representant polític elegit pel Ple i que n’assumirà la presidència; 1 directiu municipal o d’empreses públiques; el Defensor del Ciutadà; i 2 persones externes, experts de reconegut prestigi que hauran de ser nomenats pel Ple). Tindrà una vida lligada al mandat i, en el cas dels representants polítics, es renovaran cada 2 anys.