Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya signen un conveni de cooperació i col·laboració

Escoltar

Les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya signen un conveni de cooperació i col·laboració

L’acte s’ha portat a terme a la Nau Gaudí de MataróEls regidors d’Educació de Mataró, Barcelona, el Prat de Llobregat, Girona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Rubí, Sabadell, Tarragona i Terrassa han signat avui, 18 d’abril, a la Nau Gaudí de Mataró, el conveni de cooperació i col•laboració del Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya. A banda dels regidors d’aquestes 11 ciutats, també han assistit a l’acte, l’alcalde de Mataró, David Bote, i l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, que en aquest cas també exerceix de regidor d’Educació. 
L’objectiu d’aquest conveni de cooperació i col•laboració és potenciar la relació i cohesió entre els municipis integrats en el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya, i establir el compromís de treballar coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i experiències entre els integrants.


Actuacions a realitzar
La voluntat dels municipis que integren el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional és treballar per portar a terme les següents actuacions específiques:
1.- Creació d’un marc de relació i col·laboració, preferent i estable, amb les entitats relacionades amb l’àmbit municipalista i de la formació professional, principalment: associacions municipalistes, consells comarcals, diputacions provincials, Direcció General de la Formació Professional, Servei d’Ocupació de Catalunya, Consell Català de la Formació Professional i altres entitats vinculades amb la formació professional.
2.- Planificació d’actuacions dirigides a la implicació de les entitats municipalistes, en igualtat de condicions amb la resta dels agents que incideixen directament en la formació professional i/o ocupacional, per tal que es puguin corresponsabilitzar de les decisions que es prenguin de forma global.
3.- Coordinació conjunta per mantenir una presència pública com una sola veu, en els espais que s’acordin, emetent opinions i en defensa del reconeixement de la tasca desenvolupada en els municipis al voltant de la formació professional i/o ocupacional.

4.-Presentació com a interlocutors necessaris davant d’altres administracions o entitats relacionades amb aquest àmbit en els temes vinculats amb la formació professional i/o ocupacional en els municipis i com a Fòrum.
5.- Planificació i execució d’actuacions específiques de forma coordinada entre tots els municipis signants d’aquest conveni, en l’àmbit de la formació professional i ocupacional.
6.- Organització de trobades i jornades amb altres agents de fora del nostre territori per contrastar experiències.
La vigència del conveni és de 4 anys i el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya resta obert a noves incorporacions que subscriguin els acords pactats.


 
Formació professional, clau per a l'ocupació
La formació professional és un àmbit material compartit per les polítiques educatives i les polítiques actives d’ocupació, sobre la base del concepte d’ocupabilitat, en què la qualificació professional apareix com un dels factors clau.
L’Estratègia Europea 2020 (E2020) promou justament el creixement intel•ligent, sostenible i inclusiu, i fa especial referència a establir una major coordinació entre les polítiques regionals, estatals i europees, tot destacant el paper rellevant de les administracions regionals i locals en el seu desenvolupament. En aquesta mateixa direcció, el Govern de la Generalitat va aprovar el 21 de febrer de 2012 l’Estratègia Catalana per a la l’Ocupació 2012-2020, que estableix com a objectiu central la millora de l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses catalanes.
La formació professional presenta un clar lligam material entre l’àmbit de les polítiques educatives i el de les polítiques actives d’ocupació, a través del concepte d’ocupabilitat.
www.estudiaramataro.cat


Mataró ha posat en marxa aquesta setmana el web www.estudiaramataro.cat on els ciutadans poden trobar tota la formació que es pot fer a la ciutat, ja siguin estudis universitaris, de cicles formatius de formació professional, idiomes, escola d’adults, altres estudis complementaris així com els centres on es poden cursar i elements d’orientació.


A banda d’aquesta eina on s’aglutina tota l’oferta, aquesta setmana també s’ha publicat un vídeo promocional de tots els cicles formatius, de grau mig i de grau superior, que es poden cursar a Mataró en sis centres educatius.