Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Lluitar contra l’atur, l’accés a l’habitatge, l’educació i la cohesió social marquen el Pla Jove X Mataró 2018-2022

Escoltar

Lluitar contra l’atur, l’accés a l’habitatge, l’educació i la cohesió social marquen el Pla Jove X Mataró 2018-2022

Els cinc grans eixos d’aquest document són l’emancipació, la transformació, el benestar, el territori i la referencialitatEl Pla Jove X Mataró 2018-2022, que es va aprovar en la Junta de Govern del 9 d’abril i es va donar compte en el Ple ordinari d’abril, és una eina de treball transversal i de ciutat, que vol superar la lògica de les polítiques sectorials i proposa respostes en clau integral perquè els joves puguin desenvolupar la seva vida d’una forma autònoma i lliure com a base de la ciutat del futur. 
El marc normatiu d’aquest pla local és la Llei 33/2010 de polítiques de joventut i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 en un moment que Mataró està definint una estratègia de futur per a la ciutat amb l’horitzó a l’any 2022. Un exercici de reflexió i treball que s’emmarca dins l’Estratègia Europea 2020, que tracta de pal·liar les deficiències de l’actual model de creixement cap a un model basat en el desenvolupament Intel·ligent, sostenible i integrador.
Els reptes estratègics d’aquest document són tres:
1.- Lluitar contra l’atur, les desigualtats educatives i les barreres d’accés a l’habitatge.
2.- Dotar d’igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial.
3.- Treballar per la imatge i el reconeixement de les polítiques de joventut.
Però a banda d’assenyalar aquests reptes, el pla indica com fer-hi front amb una proposta estratègica que s’estructura entorn de 5 grans eixos d’actuació i 15 àmbits d’actuació que engloben un total de 178 accions.
Emancipació: Educació i formació, ocupació i habitatge.
Transformació: Igualtat i diversitat, cultura i creació i participació i associacionisme.
Benestar: Salut, oci i lleure i esports.
Territori: Cohesió social, sostenibilitat i mobilitat.
Referencialitat: Imatge i comunicació; equipaments i serveis i transversalitat i recursos.
Pel que fa a les 178 accions, n’hi ha de continuïtat ja que Mataró és una ciutat amb una llarga trajectòria en matèria de planificació estratègica amb un primer pla pioner a nivell català de l’any 1995.
Els procés de treball per a l’elaboració del document ha tingut en compte el Pla Jove X Mataró 2013-2016, la diagnosi sobre la situació de les persones joves de la ciutat i la recollida de propostes sorgides d’un procés de consulta i anàlisi desenvolupades durant prop d’un any amb la participació d’entitats juvenils, de les persones joves i dels agents socials, tècnics i polítics de la ciutat.
Entre les actuacions noves n’hi ha, entre d’altres, l’impuls i l’aposta per disposar d’un equipament central que sigui referent de les polítiques de joventut a nivell de ciutat i de comarca. També hi ha reforçar els mecanismes i la creació de nous canals de comunicació amb les persones joves; potenciar els programes de formació i ocupació i reforçar els espais joves actuals.
Mataró compta amb una població de 126.127 ciutadans, a 1 de gener de 2017, dels quals 22.644 són persones joves, d’entre 12 i 29 anys, que representa un 18% del total de la població.