Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova el Pla Local d’Habitatge per garantir el dret a l’habitatge i fomentar el seu paper cohesionador

Escoltar

Mataró aprova el Pla Local d’Habitatge per garantir el dret a l’habitatge i fomentar el seu paper cohesionador

La rehabilitació, la captació d’habitatge privat per a lloguer i potenciar l’Oficina Local d’Habitatge, principals reptesEl Pla Local d’Habitatge de Mataró és el document que detalla els objectius, estratègies i actuacions a desenvolupar en l’àmbit de l’habitatge en els propers 6 anys. Aquesta eina de treball es va aprovar en la Junta de Govern del 4 de juny i es va donar compte en el Ple de juny, celebrat el 7 de juny.
Els principals objectius del Pla Local d’Habitatge són els següents.
1.Disposar d’habitatge assequible adequat a la capacitat econòmic de la població.2.Evitar la pèrdua de l’habitatge habitual i fer front a la pobresa energètica.3.Millorar l’estat dels habitatges i l’acompanyament municipal en la seva millora.4.Protegir l’ús residencial i el bon ús del parc d’habitatges.5.Revertir la segregació socioespacial i fomentar la bona convivència.6.Reforçar el paper municipal en la política d’habitatge i la coordinació amb altres agents.
Els grans objectius que aborda aquest Pla Local d’Habitatge, i les estratègies que s’han definit per tal d’assolir‐los s’han traduït en una sèries d’eixos i línies d’actuació que agrupen el conjunt d’actuacions previstes.
La orientació estratègica del Pla Local d’Habitatge de Mataró és treballar per garantir el dret a l’habitatge de la ciutadania de Mataró, fent de l’habitatge un element cohesionador i integrador, amb proximitat, transversalitat i lideratge local, conjuntament amb els agents del territori i les administracions supralocals.


Rehabilitació
Una de les primeres accions que es porten a terme és la posada en marxa de la convocatòria 2018 d’ajuts a la rehabilitació d’edificis, la instal•lació d’ascensors i les obres de millora de l’eficiència energètica en edificis dels barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau. Els ajuts que es concedeixen a les persones propietàries cobreixen entre el 25% i el 70% de l’aportació que s’ha de fer en funció del tipus d’obra i en funció dels ingressos de qui ho sol•liciti.

Aquesta convocatòria és compatible amb els ajuts que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, oberts a tota la ciutat, i amb el programa municipal d’avançaments retornables que va iniciar-se l’any passat.
A més d’ajuts directes, el Pla preveu altres mesures per al foment de la rehabilitació a la ciutat que van des de l’anàlisi de la situació dels edificis a mesures de conscienciació sobre la importància del manteniment dels edificis.


Captació d'habitatge privat per a lloguer
L’ampliació de l’oferta d’habitatge a preus assequibles passa a curt termini per la mobilització d’habitatges buits de propietaris privats perquè els posin a la borsa de lloguer assequible oferint facilitats per a la rehabilitaticó dels habitatges en mal estat i garanties al cobrament de les rendes de lloguer.


Oficina Local d'Habitatge, finestreta única  
El Pla aposta per la potenciació de l’ Oficina Local d’Habitatge com a finestreta única des d’on la ciutadania pugui accedir a tota la informació i tots els serveis en matèria d’habitatge.


Recuperació de la promoció d'habitatges protegits  
La nova conjuntura en el camp de l’habitatge ha de permetre recuperar a mig termini les promocions d’obra nova d’habitatge protegit (prioritàriament de lloguer) adreçades a cobrir les necessitats d’habitatge d’aquelles persones que no poden accedir a uns preus de mercat en creixentment continuat.


Nous models d'habitatge
El Pla també contempla donar suport a l’aparició i experimentació de noves formes d’habitatge que sorgeixen de la innovació social: cooperatives en cessió d’ús, masoveria, cooperatives de llogaters, etc.
Entre d’altres accions també hi ha la definició d’una estratègia per a la millora continua en la gestió de l’habitatge públic treballant en la dimensió econòmica, social, comunitària i de manteniment.
Aquest és el segon Pla Local d’Habitatge de la ciutat de Mataró i ha comptat amb el suport en la redacció de la Diputació de Barcelona, el primer ha estat vigent des del 2005 fins al 2015.