Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró, Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Premià de Mar i Terrassa adquireixen una única plataforma electrònica de contractació

Escoltar

Mataró, Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Premià de Mar i Terrassa adquireixen una única plataforma electrònica de contractació

El nou sistema permet simplificar i agilitar tràmits, reduir burocràcia i augmentar la transparència en les licitacions i concursos públics

Els ajuntaments de Mataró, Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Premià de Mar i Terrassa han adquirit conjuntament una única plataforma de contractació electrònica que permetrà als set municipis catalans gestionar la seva compra pública o contractació de serveis. A partir de la compra conjunta, els 7 ajuntaments catalans han establert una col·laboració que es mantindrà durant tot el temps d’utilització de la plataforma per tal de posar en comú els requeriments necessaris que garanteixin la qualitat de la prestació. 

 


La signatura del contracte de la plataforma s’ha fet en un acte públic celebrat a l’Ajuntament de Barcelona on hi ha participat l’alcalde de Mataró, David Bote; el primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello; l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral; l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; l’alcalde de Premià de Mar, Miguel Àngel Méndez; el regidor de l’Ajuntament de Girona, Narcís Sastre i el tinent d’alcalde de l’àmbit de Nova Governança i Economia de l’Ajuntament de Gavà, Jordi Tort.

 


El sistema de contractació electrònica permet simplificar els tràmits administratius i reduir burocràcia. Ajuda a incrementar la transparència, l’eficiència, l’agilitat i l’objectivitat durant tot el procés de contractació pública, des del moment de la publicació dels anuncis de licitació fins a l’adjudicació dels contractes municipals. Així mateix, la nova eina informàtica permetrà fer un seguiment rigorós de la contractació, garantint la publicitat durant tot procediment, i facilitarà la participació de les PIMES locals en licitacions de poca quantia econòmica.

 


L’adjudicació del nou Sistema Integral de Contractació Pública Electrònica (SICE), amb un pressupost total de 3.027.696,31 € (IVA inclòs), s’ha fet en tres lots: un expedient electrònic de contractació per tramitar totes les actuacions administratives; una plataforma de licitació electrònica per realitzar totes les actuacions de publicació d’anuncis, recepció d’ofertes electròniques encriptades, reunions d’òrgans de valoració d’ofertes i adjudicació; i una oficina tècnica de suport a la implantació en tota la organització municipal per fer factible la gestió del canvi. Totes les empreses adjudicatàries són empreses amb una àmplia experiència i no tenen relacions amb paradisos fiscals.

 


Aquest nou sistema electrònic permetrà als ajuntaments exigir a les empreses licitadores, a través dels diferents procediments d’adjudicació, el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims en matèria social, ambiental i d’innovació que van més enllà de l’oferta econòmica. El fet d’afavorir la relació telemàtica amb les empreses licitadores i proveïdores també facilitarà l’accessibilitat de les PIMEs a les licitacions municipals, donant compliment a allò establert en les directives comunitàries i transposat en la nova Llei 9/2017 de contractes del sector públic, respecte a la política de foment de la contractació pública amb aquest àmbit del teixit empresarial.


Prop de 400 contractes tramitats en un any a Mataró


L'Ajuntament de Mataró ja utilitza una plataforma electrònica de licitació pública des d’octubre de 2017. Des d’aleshores, s’han tramitat a l’entorn de 400 contractes per un valor econòmic aproximat de 15 milions d’euros.

 


La posada d’aquesta plataforma de licitació pública respon al treball de l’Ajuntament per modernitzar els procediments de gestió interna i avançar en l’administració electrònica, tal com estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.