Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana a les administracions supramunicipals la creació d'un banc de terres a la ciutat i a la comarca

Escoltar

Mataró demana a les administracions supramunicipals la creació d'un banc de terres a la ciutat i a la comarca

La Junta de Portaveus celebrada el 3 de setembre va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada pel grup municipal de VOLEMataró perquè l’Ajuntament coordini i sol·liciti a les administracions supramunicipals la creació d’un banc de terres i el ferm compromís per organitzar, garantir i potenciar un banc de terres a Mataró i la comarca. 

 


El text íntegre aprovat és el següent:

 


“Un banc de terres per preservar l'agricultura Maresmenca, tradició i sostenibilitat. És de vital importància establir un acord documental dins d'un marc teòric, jurídic i pedagògic que ordeni, censi i preservi de forma controlada amb implicació de l'Ajuntament, recursos de la Diputació i la Generalitat.

 


L'Ajuntament ha de motivar i impulsar un Banc de terres (B.D.T.) amb objectius molt clars, que a continuació passo a exposar:

 


• El primer repte al qual s'enfronten els pagesos en l'actualitat és la manca de regeneració. (Envelliment dels professionals del camp).

 


• La difícil rendibilitat de les petites explotacions agrícoles, fet diferenciador a tota Europa i compromís de la UE en mantenir i promoure el sistema Europeu enfront dels latifundis i grans explotacions tan agrícoles i ramaderes d'altres països. El repte la innovació, la implicació de formació a través de l'educació, adaptació i coneixements de la mecanització i avenços tecnològics (donant suport als pagesos i ramaders), fer útils la superfície agrària del sector primari amb el tercer sector, cases rurals, comercialització de productes ecològics, xarxes col·laboratives, altres necessitats de viure la natura, especialment d'aquells que viuen a les ciutats. Recuperació d'oficis sostenibles, evitar la despoblació de territoris agrícoles, garantint els ecosistemes i les seves cures.

• Joves que cerquen una forma alternativa, horts, cura i manteniment dels boscos i solars a través de tradicions ramaderes més econòmiques i sostenibles. Es produeix un intent de retorn per part d'un sector d'urbanites de diversos perfils professionals que aporten noves visions de la producció, el paisatge i responsabilitat de respecte a la natura, sumant il·lusió amb l'experiència dels agricultors habituals. Reptes a conquerir, la soledat dels pagesos, coneixements en Agronomia, gestió empresarial, recursos humans i coneixements i involucració de les administracions per realitzar amb acompanyament les gestions burocràtiques. 

 


• Reconeixement social dels pagesos i ramaders, conscienciació social i campanyes informatives per fer valdre aquestes professions i la seva continuïtat.

 


• Donar força a l'agricultura ecològica, de proximitat i alternativa del territori, pràctiques transversals, economia social i solidària. Que potenciïn els projectes per les persones i amb les persones.

 


• Sectors de la societat contemporània reclamen nous models sociocultural, econòmics, compatibilitzant la seva necessitat de recerca i esbarjo en la natura amb les activitats quotidianes en les ciutats.

 


• Les inquietuds dels "nous inquilins del camp" genera una simbiosi i innovació entre el sector primari i el terciari. Trobar l'equilibri des del respecte ha de ser una responsabilitat compartida entre administracions.

 


• Les administracions han de ser preparades per afrontar en un acompanyant pedagògic, professional i d'intersectors als possibles usuaris i empreses interessades en el sector primari. Disposant i fent efectiu el cens de terres i propietaris, creant espais comuns tan tècnics, tecnològics i humans que facilitin el coneixement i la comunicació. Així com fer un control de les activitats i projectes que es desenvolupin per tal de respectar les bases i respecte per la terra i el medi ambient.

 


• Fer anar aquestes xarxes amb eficiència obliga a una multi funcionalitat i diversificació econòmica que finalment crear feina tan necessària en la comarca i especialment en Mataró. Aquestes noves activitats, la recuperació d'altres sovint desenvolupant altres activacions com som les artesanies, productes típics i venda de proximitat (KM-0).

 


• Superar l'accés a la terra i aconseguir la separació entre explotació agrícola i propietat de la terra es un repte analitzar i equilibrar amb les complicitats complementàries de les administracions, dotades de coneixements tècnics i recursos (T. García,1987).

 


És per tot l’exposat que des del nostre Grup Municipal VOLEMataró sol·licitem:

 


1. Instar a la Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal per a la creació d’un Banc de terres a Mataró i la comarca.

 


2. Sol·licitar un estudi a la Diputació tècnic, econòmic i universitari sobre els recursos i necessitats per fer possible el projecte i la creació d'un banc de terres.

 


3. Instar la conselleria de Medi ambient perquè s'involucri en aquest projecte en tota la seva amplitud. Medi ambient, ocupació, educació i agricultura, totes aquestes àrees coordinades amb l'Ajuntament. És a dir, instar a la Generalitat a una coordinació efectiva de recursos i eines per fer eficaç i efectiu el Banc de Terres (BdT).

 


4. Des de l'Ajuntament, coordinar-se amb la Generalitat en la creació de bases públiques que recullen la informació de finques abandonades i/o interessats a conrear les terres, a través de cooperatives, associacions i /o persones interessades a treballar la terra.

 


Instar el Ministeri de Medi Ambient, agricultura i pesca s'involucri en la defensa i producció sostenible del banc de terra dotant de recursos econòmics i impulsant polítiques educatives públiques en els diferents territoris per acompanyar i coordinar amb suport econòmic projectes sostenibles.”