Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró estudiarà la implementació de cobertes verdes als edificis de titularitat municipal

Escoltar

Mataró estudiarà la implementació de cobertes verdes als edificis de titularitat municipal

El Ple del 5 de juliol va aprovar una Proposta de resolució presentada per la regidora no adscrita Anna M. Caballero per efectuar un estudi per la implementació de cobertes verdes als edificis de titularitat municipal. Amb les abstencions de la CUP i de la regidora de VOLEMataró i tots els altres vots favorables, la Proposta de resolució es va aprovar. 
El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:
“L’estalvi energètic, l’eficiència i la sostenibilitat dels edificis s’han convertit en elements imprescindibles en els entorns urbans. Són una de les principals preocupacions de la ciutadania i, en correspondència, haurien de ser-ho de les institucions.
Les exigents mesures provinents d’Europa en matèria de sostenibilitat i els reptes fixats per 2020 fan necessària l’aplicació de noves polítiques que redundin en la millora de la qualitat de l’aire urbà i en la disminució tant d’emissions de gasos d’efecte hivernacle com de la despesa energètica en la regulació tèrmica dels edificis.
Presentem una mesura que està estesa en ciutats europees i de recent aplicació i regulació en algunes ciutats de l’Estat, com per exemple Barcelona. Es tracta de les cobertes verdes, que consisteix a habilitar el terrat de l’edificació per albergar vegetació, la qual millora els gasos d’efecte hivernacle emesos a la ciutat i augmenta la inèrcia tèrmica de l’edifici posat que la capa vegetal funciona com a aïllant tèrmic.
Encara que sembla un fenomen bastant recent, als països escandinaus es porten usant des de fa segles. Alemanya els va donar a conèixer en els seixanta. La ciutat de Copenhaguen, nomenada Capital Verda Europea en 2014, és un altre dels exemples de l’aplicació d’aquesta mesura.
Els beneficis de les cobertes verdes són múltiples. Al costat dels avantatges citats anteriorment, també destaca la possibilitat que serveixin com a horts urbans o la seva capacitat d’absorbir fins al 80% de la pluja, per la qual cosa eviten possibles inundacions.
No hem d’oblidar que suposa, també, una mesura educativa i una acció que respon a la defensa del medi ambient.
En definitiva, l’aplicació i regulació de les cobertes vegetals. Els sostres verds es converteixen en una eficient mesura per reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i regular la temperatura dels edificis, reduint així la despesa en aire condicionat o calefacció i millorant, en resum, la qualitat de vida de veïns i veïnes.
Per tot l’exposat, aquesta regidora no adscrita proposa els següents acords:
1- Estudiar la possibilitat d’implementar la mesura de cobertes verdes en edificis de titularitat municipal. Aquest estudi haurà de ser presentat en un període màxim de 6 mesos.
2- Informar a la ciutadania i donar a conèixer aquesta iniciativa.”