Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró inicia el projecte Coeducació a Bressol d’incorporació de la perspectiva de gènere com a eix transversal en el funcionament dels centres

Escoltar

Mataró inicia el projecte Coeducació a Bressol d’incorporació de la perspectiva de gènere com a eix transversal en el funcionament dels centres

La presentació a la ciutadania es farà el 10 d’octubre, a la Nau Gaudí, a les 18.30hEl projecte Coeducació a Bressol comença aquest curs 2018-2019 a les nou escoles bressol de la ciutat amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de gènere en la primera etapa educativa (0-3 anys) i afavorir la construcció d’identitats el màxim de lliures, justes i igualitàries, i com a eina imprescindible de prevenció de les violències de gènere. La presentació pública del projecte es farà el proper 10 d’octubre, a les 18.30 h, a la Nau Gaudí.

Aquesta iniciativa, impulsada pel Servei d’Igualtat i Ciutadania i per la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, compta amb diferents fases, grups i formes de participació. La formació a l’equip docent de les escoles bressol per part de la cooperativa CoeducAcció és la base d’aquest projecte que neix com l’inici d’un projecte de treball transversal de ciutat de creació d’una “Xarxa de centres educatius per a la igualtat i la no discriminació”.

Després de la primera fase formativa als equips docents, també hi ha previst que des del gener al juny del 2019 es facin tallers i sessions de formació dirigides a les famílies de les nou escoles bressol de la ciutat. Es farà una sessió a cada centre per afavorir que els infants rebin els missatges en una mateixa direcció i que la família reforci el que ja es treballa a l’aula. Al juny està previst organitzar una jornada final de tancament de la formació.

La igualtat de gènere o igualtat d’oportunitats entre dones i homes constitueix un dels principis fonamentals que regeixen en les societats contemporànies i avançades. Per a l’assoliment efectiu d’aquests dos drets fonamentals i per aconseguir una societat més justa i igualitària, resulta imprescindible formar ciutadanes i ciutadans lliures, responsables, autònoms i solidaris capaços de trencar amb els models estereotipats i els comportaments excloents que encara perduren en la nostra societat, centrats en el patriarcat i l’androcentrisme.

És en aquest punt que apareix com a element imprescindible la coeducació. Coeducar significa superar les relacions de poder que supediten un sexe a l’altre, incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes per poder actuar en igualtat, i reconèixer alhora les diferències pròpies de cada gènere.

L’escola com agent de socialització primari té un pes molt important en la construcció social i ciutadana, un paper fonamental conjuntament amb la família. Els centres educatius porten a terme accions coeducatives a diferents nivells però amb aquest projecte es realitza un plantejament global del tema i contribuirà a dotar de més coherència i contingut a la temàtica així com de material, visibilitat i continuïtat en el temps.