Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró promocionarà la música en viu

Escoltar

Mataró promocionarà la música en viu

El Ple del 7 de juny va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució presentada per el grup municipal d’ERC-MES amb el suport del Partit Popular i d’ICV-EUiA per a la promoció de la música en viu a Mataró. 
El text íntegre de la proposta és el següent:
“Mataró és una ciutat amb una densitat creativa i cultural admirada per moltes ciutats de Catalunya. D’entre tots els llenguatges de l’art, el de major implicació ciutadana és, probablement, la música. Hi ha molta música a les festes populars, les Santes i les festes dels barris, les festes de carrer i serenates vàries... La música al carrer i la musica en viu, podrien constituir, amb la deguda organització i amb el civisme necessari un element més de promoció i dinamització de Mataró.
Què podem fer per fomentar i promocionar la música en directe a la ciutat de Mataró?
Qualsevol política cultural que es proposi treballar per millorar la oferta de música en viu ha de contemplar l’àmbit formatiu per un costat i els locals i espais de concert per l’altre. Podem convenir que aquest són els trams a treballar a partir d’aquesta proposta.
En primer lloc el tram formatiu, que a Mataró té una oferta de nivell, tant pública com privada, que ofereix un bon substrat per als mataronins que volen apropar-se a l’aprenentatge del llenguatge musical o al domini de qualsevol instrument. En aquest sentit cal destacar l’Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM) com a model d’èxit a la nostra ciutat.
En relació als espais per la representació, Mataró disposa de locals i sales que ofereixen actuacions musicals en viu, tant públics com privats: Arc Cultural, Sala Clap, Cafè de Mar, Mirinda, Privat, Foment Mataroní, l’Altre...


 


Així doncs ens cal sumar tots els efectius i les diverses disciplines per fomentar el creixement de la música en viu a Mataró, no per substituir res (de fet no hi ha gran cosa, ni tampoc el Llibre Blanc de la Cultura fa cap diagnòstic detallat del panorama musical en general) ans al contrari, per estimular la oferta, millorant els mecanismes de coordinació i establint els suports a nous projectes que siguin identificats i que millorin l’entramat que la ciutat ofereix actualment als músics, a la música i al públic.


Coordinació i Orientació al públic, debilitats.
El Llibre Blanc de la Cultura si que apunta, en termes generals, com a debilitats, la falta de coordinació entre les diferents àrees que formen la Direcció de Cultura, la manca d’una dinàmica de treball consolidada per projectes i també que sovint els centres cívics programen i desenvolupen les seves activitats de manera aïllada, sense coordinar-se amb la resta de centres o amb altres entitats.
I també, detecta una manca de renovació i creació de nous públics a Mataró, combinat amb molt poca mobilitat dels veïns i veïnes dels diferents barris cap al centre, o entre barris, per consumir cultura o realitzar activitats artístiques o culturals.
Per tot l ’exposa’t anteriorment, i amb la idea de manifestar l’interès de la música en viu, el valor de la suma d’iniciatives públiques i privades amb el sector musical per enfortir els circuits de difusió, la sortida per formacions musicals emergents, la promoció de l’activitat econòmica en general i l’ocupació en el sector en particular, el Grup d’ERC-Moviment d’Esquerres proposem els següents acords:


1. L’Ajuntament de Mataró crearà una taula de treball amb participació dels agents i institucions de la ciutat tant en el tram formatiu, com de suport a la creació i l’exhibició per:
a. Definir el mapa de la música en viu a Matarób. Identificar els elements de millora del sector de la música en directe, proposar, pressupostar i gestionar-ne les solucions que s’identifiquin.c. Presentar un programa conjunt de la música a Mataró que inclogui les activitats programades pels sectors públic i privat, coordinar una agenda setmanal/mensual i fer-ne difusió massiva pels mitjans utilitzats pel públic objectiu. Treballar aquesta iniciativa perquè es pugui portar a terme tant aviat com sigui possible.d. Estudiar una denominació de marca paraigües integradora que identifiqui amb facilitat la ciutat i la música en directee. Homologar una xarxa de locals on es duguin a terme els diferents actes culturals de la ciutat, clarament identificats i amb un distintiu corporatiu de ciutat i garantint la convivència cívica i la tranquil•litat dels veïns.
2.- Potenciar totes aquelles formules de representació musical que incrementin el nombre i els espais per a concerts i siguin sostenibles i harmonitzades amb les necessitats del conjunt de la població.
3.- Establir procediments de comunicació àgils i permanents per vehicular les demandes de permís per la realització de concerts a locals no específicament musicals d’acord amb la organització professional que correspongui. Així mateix, establir paràmetres tècnics raonables en quant als actes que es poden portar a terme als diferents locals d’acord amb les seves característiques.
4.- Incloure l’adequació d’una sala condicionada per a la representació de música en directe en el desenvolupament de futurs projectes d’equipaments culturals de la ciutat, per facilitar l’organització de concerts de les entitats i obrir nous escenaris fruït del dinamisme social i cultural”.